145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Về Từ Vựng kỹ năng đọc trong IELTS – vocabulary reading IELTS

Home - IELTS - Về Từ Vựng kỹ năng đọc trong IELTS – vocabulary reading IELTS

Về Từ Vựng kỹ năng đọc trong IELTS – vocabulary reading IELTS

Về Từ Vựng kỹ năng đọc trong IELTS – Cộng đồng IELTS tốt nhất hỗ trợ bạn trong việc học từ vựng kỹ năng đọc trong IELTS. Hãy truy cập ngay để cải thiện kỹ năng đọc của bạn!

(English below)

Về Từ Vựng kỹ năng đọc trong IELTS

Khi nói đến việc cải thiện điểm IELTS của bạn, một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là tập trung vào từ vựng. Điều này có nghĩa là không chỉ hiểu được ý nghĩa của các từ, mà còn có thể sử dụng chúng một cách chính xác trong các bối cảnh khác nhau.

Một cách để cải thiện vốn từ vựng của bạn là đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ khiến bạn tiếp thu các từ mới và giúp bạn hiểu cách chúng được sử dụng. Đó cũng là một ý tưởng tốt để giữ một cuốn sổ tay và viết ra bất kỳ từ mới nào bạn gặp. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm ý nghĩa của những từ này và ghi chú về cách chúng được sử dụng.

Một cách khác để cải thiện vốn từ vựng của bạn là học các từ trong các nhóm. Điều này có nghĩa là học các từ thường được sử dụng cùng nhau. Ví dụ, nếu bạn đang học các từ ‘nhà,‘ nhà và ’xây dựng, bạn cũng có thể học các từ‘ mái nhà, ‘cửa ra vào và‘ cửa sổ. Điều này sẽ giúp bạn nhớ các từ và sử dụng chúng một cách chính xác trong các câu.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải xem lại từ vựng mà bạn đã học được. Điều này sẽ giúp củng cố kiến ​​thức của bạn và đảm bảo rằng bạn không quên những gì bạn đã học được. Một cách để làm điều này là viết các câu bằng cách sử dụng các từ mà bạn đã học. Bạn cũng có thể tự kiểm tra bằng cách cố gắng sử dụng các từ trong cuộc trò chuyện.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn liên tục cải thiện vốn từ vựng IELTS của mình. Điều này sẽ cho bạn cơ hội tốt hơn để có được điểm số mà bạn cần.

 

Tags: IELTS

 


vocabulary reading IELTS

When it comes to improving your IELTS score, one of the most important things you can do is to focus on vocabulary. This means not only understanding the meaning of words, but also being able to use them correctly in different contexts.

One way to improve your vocabulary is to read as much as possible. This will expose you to new words and help you to understand how they are used. It is also a good idea to keep a notebook and write down any new words that you come across. You can then look up the meaning of these words and make a note of how they are used.

Another way to improve your vocabulary is to learn words in groups. This means learning words that are often used together. For example, if you are learning the words ‘house’, ‘home’ and ‘building’, you could also learn the words ‘roof’, ‘door’ and ‘window’. This will help you to remember the words and use them correctly in sentences.

Finally, it is also important to review the vocabulary that you have already learned. This will help to consolidate your knowledge and make sure that you don’t forget what you have learned. One way to do this is to write sentences using the words that you have learned. You can also test yourself by trying to use the words in conversation.

By following these tips, you can make sure that you are constantly improving your IELTS vocabulary. This will give you a better chance of getting the score that you need.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider