145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Viết từ vựng du lịch IELTS: Các từ vựng du lịch quan trọng cho kỳ thi IELTS – Travel Vocabulary IELTS Writing

Home - IELTS - Viết từ vựng du lịch IELTS: Các từ vựng du lịch quan trọng cho kỳ thi IELTS – Travel Vocabulary IELTS Writing

Viết từ vựng du lịch IELTS: Các từ vựng du lịch quan trọng cho kỳ thi IELTS – Travel Vocabulary IELTS Writing

Viết từ vựng du lịch IELTS: Các từ vựng du lịch quan trọng cho kỳ thi IELTS – Trang web này sẽ giúp bạn tìm hiểu các từ vựng du lịch quan trọng để áp dụng trong viết bài IELTS.

(English below)

Viết từ vựng du lịch IELTS: Các từ vựng du lịch quan trọng cho kỳ thi IELTS

Có nhiều từ liên quan đến du lịch có thể hữu ích cho sinh viên IELTS. Dưới đây là một số quan trọng nhất:

Hành trình: Hành trình là một chuyến đi từ nơi này đến nơi khác, thường là trong một khoảng cách xa.

Ví dụ: Hành trình của tôi từ London đến Paris mất khoảng sáu giờ bằng tàu hỏa.

Kỳ nghỉ: Một kỳ nghỉ là một khoảng thời gian khi bạn không làm việc và bạn có thể thư giãn và tận hưởng chính mình.

Ví dụ: Tôi sẽ đi nghỉ vào tuần tới – Tôi có thể chờ đợi!

Điểm đến: Một điểm đến là nơi bạn đang đi trên một hành trình.

Ví dụ: Điểm đến của tôi cho kỳ nghỉ của tôi là Thái Lan.

Giao thông vận tải: Giao thông vận tải là cách bạn đi từ nơi này sang nơi khác.

Ví dụ: Có nhiều loại vận chuyển khác nhau, chẳng hạn như ô tô, xe buýt, xe lửa và máy bay.

Hành lý: Hành lý là túi và những thứ khác mà bạn mang theo khi bạn đi du lịch.

Ví dụ: Tôi cần đóng gói hành lý của mình trước hành trình của mình.

Hộ chiếu: Hộ chiếu là một tài liệu mà bạn cần để đi đến nước ngoài.

Ví dụ: Tôi cần nộp đơn xin hộ chiếu trước khi tôi có thể đặt vé.

Visa: Visa là một tài liệu mà bạn cần để vào nước ngoài.

Ví dụ: Tôi cần phải có thị thực trước khi tôi có thể đi du lịch đến Trung Quốc.

Hải quan: Hải quan là quá trình kiểm tra hành lý và đồ đạc của bạn khi bạn đến nước ngoài.

Ví dụ: Tôi đã phải đi qua hải quan khi tôi đến sân bay.

Nhập cư: Nhập cư là quá trình vào nước ngoài.

Ví dụ: Tôi cần phải trải qua nhập cư khi tôi đến Hoa Kỳ.

 

Tags: IELTS

 


Travel Vocabulary IELTS Writing

There are many words related to travel that can be useful for IELTS students. Here are some of the most important:

Journey: A journey is a trip from one place to another, usually over a long distance.

Example: My journey from London to Paris took about six hours by train.

Vacation: A vacation is a period of time when you are not working and you can relax and enjoy yourself.

Example: I’m going on vacation next week – I can’t wait!

Destination: A destination is the place where you are going on a journey.

Example: My destination for my vacation is Thailand.

Transportation: Transportation is the way that you travel from one place to another.

Example: There are many different types of transportation, such as cars, buses, trains, and planes.

Luggage: Luggage is the bags and other things that you take with you when you travel.

Example: I need to pack my luggage before my journey.

Passport: A passport is a document that you need in order to travel to a foreign country.

Example: I need to apply for a passport before I can book my tickets.

Visa: A visa is a document that you need in order to enter a foreign country.

Example: I need to get a visa before I can travel to China.

Customs: Customs is the process of checking your luggage and belongings when you arrive in a foreign country.

Example: I had to go through customs when I arrived at the airport.

Immigration: Immigration is the process of entering a foreign country.

Example: I need to go through immigration when I arrive in the United States.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider