145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Tự tin đạt điểm cao – IELTS test

Home - IELTS - IELTS – Tự tin đạt điểm cao – IELTS test

IELTS – Tự tin đạt điểm cao – IELTS test

IELTS – Tự tin đạt điểm cao – Học cách làm bài thi IELTS để trở thành một người thi thành công và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

IELTS – Tự tin đạt điểm cao

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được các trường đại học và cao đẳng trên thế giới chấp nhận rộng rãi. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là một thử nghiệm trên giấy, có nghĩa là nó được lấy trong một trung tâm thử nghiệm vật lý. Bài kiểm tra kéo dài trong hai giờ 45 phút, và được thực hiện trong một lần ngồi.

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá một loạt các kỹ năng, bao gồm ngữ pháp, từ vựng, phát âm và nghe hiểu. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần, mỗi phần tập trung vào một trong những kỹ năng này.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một bộ câu hỏi. Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng, bao gồm hiểu các ý tưởng chính, chi tiết, suy luận, ý kiến ​​và thái độ.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là một bài luận, và nhiệm vụ thứ hai là một lá thư. Nhiệm vụ tiểu luận kiểm tra khả năng của bạn để viết một bài luận tranh luận và nhiệm vụ thư kiểm tra khả năng viết một lá thư chính thức của bạn.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một bộ câu hỏi. Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng, bao gồm hiểu các ý tưởng chính, chi tiết, suy luận, ý kiến ​​và thái độ.

Phần nói bao gồm ba phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ được kiểm tra hỏi. Trong phần thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề trong một phút. Trong phần thứ ba, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về chủ đề với giám khảo.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test

The IELTS test is an international English language test that is widely accepted by universities and colleges around the world. The test is divided into four sections: reading, writing, listening and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS is a paper-based test, which means that it is taken in a physical test center. The test lasts for two hours and 45 minutes, and is taken in one sitting.

The IELTS test is designed to assess a range of skills, including grammar, vocabulary, pronunciation and listening comprehension. The test is divided into four sections, each of which focuses on one of these skills.

The reading section consists of three passages, each of which is followed by a set of questions. The questions test a range of skills, including understanding main ideas, details, inferences, opinion and attitude.

The writing section consists of two tasks. The first task is an essay, and the second task is a letter. The essay task tests your ability to write an argumentative essay, and the letter task tests your ability to write a formal letter.

The listening section consists of four passages, each of which is followed by a set of questions. The questions test a range of skills, including understanding main ideas, details, inferences, opinion and attitude.

The speaking section consists of three parts. In the first part, you will be asked a question by the examiner. In the second part, you will be asked to talk about a topic for one minute. In the third part, you will be asked to discuss the topic with the examiner.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider