145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện nói Speaking IELTS – Speaking IELTS speaking

Home - IELTS - Luyện nói Speaking IELTS – Speaking IELTS speaking

Luyện nói Speaking IELTS – Speaking IELTS speaking

Luyện nói Speaking IELTS – Học cách nói để thi IELTS với các mẹo và bài tập thực hành chuyên sâu. Học cách trả lời các câu hỏi IELTS với các bài học tiếng việt.

(English below)

Luyện nói Speaking IELTS

Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về một loạt các chủ đề và nhiệm vụ của bạn là trả lời những câu hỏi này một cách tự nhiên và trôi chảy nhất có thể. Giám khảo sẽ đánh giá khả năng giao tiếp của bạn bằng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Thử nghiệm được chia thành ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3.

Phần 1: Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, chẳng hạn như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích của bạn. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong khoảng 4-5 phút.

Phần 2: Giám khảo sẽ cung cấp cho bạn một thẻ yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói trong 1-2 phút.

Phần 3: Giám khảo sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2, liên quan đến những ý tưởng bạn đã nói. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong khoảng 4-5 phút.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking IELTS speaking

You will have a conversation with a certified IELTS examiner. The examiner will ask you questions on a range of topics and your task is to answer these questions as naturally and as fluently as possible. The examiner will be assessing your ability to communicate effectively in English.

The IELTS speaking test is designed to assess your ability to communicate effectively in English. The test is divided into three parts: Part 1, Part 2 and Part 3.

Part 1: The examiner will ask you questions about yourself and a range of familiar topics, such as your home, family, work, studies and interests. This part of the test lasts for about 4-5 minutes.

Part 2: The examiner will give you a card which asks you to talk about a particular topic. You will have one minute to prepare before speaking for 1-2 minutes.

Part 3: The examiner will ask you further questions about the topic in Part 2, related to the ideas you talked about. This part of the test lasts for about 4-5 minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider