145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cấu trúc ăn điểm trong IELTS Writing Task 2 – The structures of the score in IELTS Writing Task 2

Home - IELTS - Cấu trúc ăn điểm trong IELTS Writing Task 2 – The structures of the score in IELTS Writing Task 2

Cấu trúc ăn điểm trong IELTS Writing Task 2 – The structures of the score in IELTS Writing Task 2

Cấu trúc ăn điểm trong IELTS Writing Task 2 – Học cách sử dụng cấu trúc ăn điểm trong IELTS Writing Task 2 để cải thiện điểm số của bạn và đạt kết quả cao hơn!

(English below)

Cấu trúc ăn điểm trong IELTS Writing Task 2

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 được xếp loại theo thang điểm 9. Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Thang đo 9 ban nhạc là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để ghi được nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

Điểm số là thước đo hiệu suất của người làm bài kiểm tra trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phân loại theo thang điểm 0-9.

 

Tags: Writing, IELTS

 


The structures of the score in IELTS Writing Task 2

The IELTS Writing Task 2 is graded on a 9-band scale. The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The 9-band scale is an internationally recognized standard for scoring IELTS Writing Task 2. The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

The score is a measure of the test taker’s performance on the task. The task is graded on a scale of 0-9.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider