145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 về Chủ đề Sức khỏe – IELTS Writing Task 2 Topic Health

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 về Chủ đề Sức khỏe – IELTS Writing Task 2 Topic Health

IELTS Writing Task 2 về Chủ đề Sức khỏe – IELTS Writing Task 2 Topic Health

IELTS Writing Task 2 về Chủ đề Sức khỏe – Hướng dẫn cách làm bài tập viết IELTS Writing Task 2 về chủ đề sức khỏe, với một phần tự động và các tài liệu hữu ích khác.

(English below)

IELTS Writing Task 2 về Chủ đề Sức khỏe

IELTS writing task 2 Chủ đề: Sức khỏe

Ngày nay, ngày càng nhiều người đang phải chịu đựng các vấn đề sức khỏe khác nhau. Một số người tin rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của người dân, trong khi những người khác nghĩ rằng các cá nhân nên chăm sóc sức khỏe của chính họ.

Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Không thể phủ nhận thực tế rằng sức khỏe của công dân là trách nhiệm của bất kỳ chính phủ nào. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc chính phủ có nên chịu trách nhiệm duy nhất đối với người dân về sức khỏe hay không, liệu các cá nhân cũng nên chăm sóc sức khỏe của chính họ. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến ​​của riêng tôi.

Những người tin rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm cho người dân Sức khỏe của người dân cho rằng nhiệm vụ của chính phủ là cung cấp cho công dân của mình các cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất cần thiết cho sức khỏe tốt. Họ chỉ ra rằng chính phủ có trách nhiệm cung cấp nước và không khí sạch, và để duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh và vệ sinh. Họ cũng cho rằng chính phủ nên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc được trợ cấp và cung cấp các loại thuốc thiết yếu có sẵn.

Những người tin rằng các cá nhân cũng nên chăm sóc sức khỏe của chính họ cho rằng chính phủ không thể được mong đợi làm mọi thứ. Họ chỉ ra rằng mọi người nên chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính họ bằng cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và tránh các hành vi rủi ro. Họ cũng lập luận rằng mọi người nên được giáo dục về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, để họ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về sức khỏe của chính họ.

Tôi tin rằng cả chính phủ và cá nhân nên chịu trách nhiệm về sức khỏe của người dân. Chính phủ nên cung cấp cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất cần thiết cho sức khỏe tốt, và cung cấp các loại thuốc thiết yếu có sẵn. Nhưng các cá nhân cũng cần phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính họ bằng cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và tránh các hành vi rủi ro.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 2 Topic Health

IELTS Writing Task 2 Topic: Health

Nowadays, an increasing number of people are suffering from various health problems. Some people believe that the government should be responsible for people’s health, while others think that individuals should take care of their own health.

discuss both these views and give your own opinion.

There is no denying the fact that the health of its citizens is the responsibility of any government. However, there are differing opinions on whether the government should be solely responsible for people’s health or whether individuals should also take care of their own health. In this essay, I will discuss both these views and give my own opinion.

Those who believe that the government should be responsible for people’s health argue that it is the government’s duty to provide its citizens with the necessary infrastructure and facilities for good health. They point out that the government is responsible for providing clean water and air, and for maintaining hygiene and sanitation standards. They also argue that the government should provide free or subsidised health care and make available essential medicines.

Those who believe that individuals should also take care of their own health argue that the government cannot be expected to do everything. They point out that people should take responsibility for their own health by eating a balanced diet, exercising regularly and avoiding risky behaviours. They also argue that people should be educated about health and health care, so that they can make informed choices about their own health.

I believe that both the government and individuals should take responsibility for people’s health. The government should provide the necessary infrastructure and facilities for good health, and make available essential medicines. But individuals also need to take responsibility for their own health by eating a balanced diet, exercising regularly and avoiding risky behaviours.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider