145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 – Các tiêu chí để chấm bài thi – IELTS Writing Task 2 criteria

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 – Các tiêu chí để chấm bài thi – IELTS Writing Task 2 criteria

IELTS Writing Task 2 – Các tiêu chí để chấm bài thi – IELTS Writing Task 2 criteria

IELTS Writing Task 2 – Các tiêu chí để chấm bài thi – Tìm hiểu về tiêu chí chấm bài thi IELTS Writing Task 2 và cách để đạt điểm cao trong bài thi này.

(English below)

IELTS Writing Task 2 – Các tiêu chí để chấm bài thi

IELTS writing task 2 là một nhiệm vụ viết bài luận yêu cầu bạn viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Câu hỏi bài luận sẽ dựa trên một hoặc nhiều đoạn văn bản, và bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời câu hỏi này.

Để đạt được số điểm cao trong IELTS writing task 2, bạn cần chứng minh rằng bạn có hiểu biết tốt về nhiệm vụ và bạn có thể viết một bài luận được tổ chức tốt và được viết tốt. Để làm điều này, bạn cần nhận thức được các tiêu chí sau:

Thành tích công việc

Tiêu chí này đánh giá liệu bạn đã trả lời câu hỏi được hỏi. Để đạt được điểm số cao trong tiêu chí này, bạn cần đảm bảo rằng bài luận của bạn có liên quan đến câu hỏi và bạn đã giải quyết tất cả các phần của câu hỏi.

Gắn kết và sự gắn kết

Tiêu chí này đánh giá cách bạn đã tổ chức bài luận của mình. Để đạt được điểm số cao, bạn cần đảm bảo rằng bài luận của bạn chảy trơn tru và ý tưởng của bạn được kết nối về mặt logic.

Tài nguyên từ vựng

Tiêu chí này đánh giá phạm vi và độ chính xác của từ vựng của bạn. Để đạt được điểm số cao, bạn cần đảm bảo rằng bạn sử dụng nhiều từ khác nhau và bạn sử dụng chúng một cách chính xác.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

Tiêu chí này đánh giá phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp của bạn. Để đạt được điểm số cao, bạn cần đảm bảo rằng bạn sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau và bạn sử dụng chúng một cách chính xác.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 2 criteria

IELTS Writing Task 2 is an essay writing task that requires you to write an essay in response to a particular question. The essay question will be based on one or more passages of text, and you will be required to write an essay in response to this question.

To achieve a high score in IELTS Writing Task 2, you need to demonstrate that you have a good understanding of the task, and that you can write a well-organized and well-written essay. In order to do this, you need to be aware of the following criteria:

Task Achievement

This criterion assesses whether you have answered the question that was asked. In order to achieve a high score in this criterion, you need to make sure that your essay is relevant to the question, and that you have addressed all parts of the question.

Coherence and Cohesion

This criterion assesses the way in which you have organized your essay. In order to achieve a high score, you need to make sure that your essay flows smoothly, and that your ideas are logically connected.

Lexical Resource

This criterion assesses the range and accuracy of your vocabulary. In order to achieve a high score, you need to make sure that you use a variety of different words, and that you use them accurately.

Grammatical Range and Accuracy

This criterion assesses the range and accuracy of your grammar. In order to achieve a high score, you need to make sure that you use a variety of different grammatical structures, and that you use them accurately.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider