145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 3: Dealing with Crime – Crime IELTS Speaking Part 3

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 3: Dealing with Crime – Crime IELTS Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3: Dealing with Crime – Crime IELTS Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3: Dealing with Crime – Learn how to answer questions about crime in IELTS Speaking Part 3 and get tips on how to approach this topic!

(English below)

IELTS Speaking Part 3: Dealing with Crime

Các câu hỏi về phần 3 của IELTS về chủ đề tội phạm là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn trả lời những câu hỏi này.

1. Hãy chuẩn bị

Hãy chắc chắn rằng bạn biết công cụ của bạn trước khi bạn vào phòng thi. Điều này có nghĩa là biết các loại tội phạm, ảnh hưởng của tội phạm và các giải pháp cho tội phạm. Bạn chuẩn bị tốt hơn, cơ hội của bạn tốt hơn để có được điểm số cao.

2. Hãy trung thực

Người kiểm tra không tìm kiếm bạn để có tất cả các câu trả lời. Họ muốn xem cách bạn suy nghĩ và cách bạn thể hiện bản thân. Vì vậy, nếu bạn không biết câu trả lời cho một câu hỏi, hãy trung thực và nói như vậy.

3. Hãy cụ thể

Khi bạn được hỏi một câu hỏi về tội phạm, hãy chắc chắn rằng bạn đưa ra một câu trả lời cụ thể. Ví dụ, nếu bạn được hỏi về những ảnh hưởng của tội phạm, thì hãy nói chỉ là một người xấu. Nói về những tác động cụ thể của tội phạm, chẳng hạn như tác động đến nạn nhân, gia đình và xã hội của họ nói chung.

4. Sử dụng các ví dụ

Nếu bạn có thể, hãy sử dụng các ví dụ để minh họa điểm của bạn. Điều này sẽ làm cho câu trả lời của bạn thuyết phục hơn và sẽ giúp bạn đạt được điểm số cao hơn.

5. Tích cực

Cố gắng tập trung vào các khía cạnh tích cực của chủ đề, ngay cả khi câu hỏi là về những tác động tiêu cực của tội phạm. Ví dụ, nếu bạn được hỏi về các giải pháp cho tội phạm, hãy nói về việc luật pháp khó khăn hơn và chính sách hiệu quả hơn có thể giúp giảm tội phạm.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể đưa ra một hiệu suất mạnh mẽ trong IELTS Speaking phần 3 về chủ đề tội phạm.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Crime IELTS Speaking Part 3

The IELTS Speaking Part 3 questions on the topic of crime are some of the most difficult to answer. Here are some tips to help you answer these questions.

1. Be prepared

Make sure you know your stuff before you enter the exam room. This means knowing the types of crime, the effects of crime, and the solutions to crime. The better prepared you are, the better your chances of getting a high score.

2. Be honest

The examiner is not looking for you to have all the answers. They want to see how you think and how you express yourself. So, if you don’t know the answer to a question, just be honest and say so.

3. Be specific

When you are asked a question about crime, make sure you give a specific answer. For example, if you are asked about the effects of crime, don’t just say “it’s bad”. Talk about the specific effects of crime, such as the impact on victims, their families, and society as a whole.

4. Use examples

If you can, use examples to illustrate your points. This will make your answer more convincing and will help you get a higher score.

5. Be positive

Try to focus on the positive aspects of the topic, even if the question is about the negative effects of crime. For example, if you are asked about the solutions to crime, talk about how tougher laws and more effective policing can help reduce crime.

By following these tips, you will be able to give a strong performance in IELTS Speaking Part 3 on the topic of crime.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider