145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Kỳ Thi IELTS 2023 – IELTS test 2023

Home - IELTS - Kỳ Thi IELTS 2023 – IELTS test 2023

Kỳ Thi IELTS 2023 – IELTS test 2023

Kỳ Thi IELTS 2023 – Chỉnh sửa kỹ năng nghe, nói, đọc và viết của bạn để tham gia Kỳ Thi IELTS 2023 với sự hỗ trợ và tư vấn từ chuyên gia IELTS của chúng tôi!

(English below)

Kỳ Thi IELTS 2023

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư trên khắp thế giới. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra IELTS 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

Bài kiểm tra học thuật:

13 tháng 2

27 tháng 3

8 tháng 5

19 tháng 6

7 tháng 8

25 tháng 9

9 tháng 10

23 tháng 10

Bài kiểm tra đào tạo chung:

6 tháng 2

20 tháng 3

1 có thể

12 tháng 6

26 tháng 8

10 tháng 9

24 tháng 9

8 tháng 10

22 tháng 10

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

Người thực hiện kiểm tra IELTS sẽ cần hoàn thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS Listening:

Bài kiểm tra IELTS Listening kéo dài trong 30 phút. Người tham gia kiểm tra sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó trả lời các câu hỏi.

kỹ năng đọc trong IELTS:

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS kéo dài trong 60 phút. Người tham gia kiểm tra sẽ đọc ba đoạn và trả lời câu hỏi.

IELTS writing:

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS kéo dài trong 60 phút. Những người tham gia thử nghiệm sẽ cần viết hai bài tiểu luận: một bài luận 1 nhiệm vụ và một bài luận Task 2.

IELTS Speaking:

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS kéo dài trong 11-14 phút. Những người tham gia thử nghiệm sẽ có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Người tham gia thử nghiệm IELTS sẽ nhận được kết quả của họ vào ngày thứ 13 sau khi kiểm tra.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Người tham gia thử nghiệm IELTS có thể đăng ký thử nghiệm trực tuyến.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test 2023

IELTS is an English proficiency test that is widely recognised by universities, employers and immigration authorities around the world. The IELTS test has two versions: Academic and General Training.

IELTS test 2023 will be held on the following dates:

Academic Test:

13 February

27 March

8 May

19 June

7 August

25 September

9 October

23 October

General Training Test:

6 February

20 March

1 May

12 June

26 August

10 September

24 September

8 October

22 October

The IELTS test fee is $330.

IELTS test takers will need to complete four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS Listening:

The IELTS Listening test lasts for 30 minutes. Test takers will listen to four recordings of native English speakers and then answer questions.

IELTS Reading:

The IELTS Reading test lasts for 60 minutes. Test takers will read three passages and answer questions.

IELTS Writing:

The IELTS Writing test lasts for 60 minutes. Test takers will need to write two essays: one task 1 essay and one task 2 essay.

IELTS Speaking:

The IELTS Speaking test lasts for 11-14 minutes. Test takers will have a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS test takers will receive their results on the 13th day after the test.

IELTS results are valid for two years.

IELTS test takers can register for the test online.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider