145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Process – Writing task 1 process

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Process – Writing task 1 process

IELTS Writing Task 1 Process – Writing task 1 process

IELTS Writing Task 1 Process – Learn how to understand and answer IELTS Writing Task 1 Process with our sample essay and tips!

(English below)

IELTS Writing Task 1 Process

Quá trình IELTS writing task 1 là một bài kiểm tra khả năng viết của bạn về một quy trình. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: Phần đầu tiên là câu hỏi trắc nghiệm và phần thứ hai là một bài luận.

Trong phần đầu tiên của bài kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu đọc một đoạn văn và trả lời một câu hỏi trắc nghiệm về quy trình được mô tả trong đoạn văn.

Trong phần thứ hai của bài kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về quy trình. Bạn sẽ được lựa chọn hai chủ đề tiểu luận:

1. Mô tả các bước của quá trình.

2. Giải thích cách thức hoạt động của quá trình.

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

Quá trình IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng viết của bạn về một quy trình. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: Phần đầu tiên là câu hỏi trắc nghiệm và phần thứ hai là một bài luận.

Trong phần đầu tiên của bài kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu đọc một đoạn văn và trả lời một câu hỏi trắc nghiệm về quy trình được mô tả trong đoạn văn.

Trong phần thứ hai của bài kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về quy trình. Bạn sẽ được lựa chọn hai chủ đề tiểu luận:

1. Mô tả các bước của quá trình.

2. Giải thích cách thức hoạt động của quá trình.

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

Quá trình IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng viết của bạn về một quy trình. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: Phần đầu tiên là câu hỏi trắc nghiệm và phần thứ hai là một bài luận.

Trong phần đầu tiên của bài kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu đọc một đoạn văn và trả lời một câu hỏi trắc nghiệm về quy trình được mô tả trong đoạn văn.

Trong phần thứ hai của bài kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về quy trình. Bạn sẽ được lựa chọn hai chủ đề tiểu luận:

1. Mô tả các bước của quá trình.

2. Giải thích cách thức hoạt động của quá trình.

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task 1 process

The IELTS Writing task 1 process is a test of your ability to write about a process. The test is divided into two parts: the first part is a multiple-choice question and the second part is an essay.

In the first part of the test, you will be asked to read a passage and answer a multiple-choice question about the process described in the passage.

In the second part of the test, you will be asked to write an essay about the process. You will be given a choice of two essay topics:

1. Describe the steps of the process.

2. Explain how the process works.

You should spend about 40 minutes on this task.

The IELTS Writing task 1 process is designed to test your ability to write about a process. The test is divided into two parts: the first part is a multiple-choice question and the second part is an essay.

In the first part of the test, you will be asked to read a passage and answer a multiple-choice question about the process described in the passage.

In the second part of the test, you will be asked to write an essay about the process. You will be given a choice of two essay topics:

1. Describe the steps of the process.

2. Explain how the process works.

You should spend about 40 minutes on this task.

The IELTS Writing task 1 process is designed to test your ability to write about a process. The test is divided into two parts: the first part is a multiple-choice question and the second part is an essay.

In the first part of the test, you will be asked to read a passage and answer a multiple-choice question about the process described in the passage.

In the second part of the test, you will be asked to write an essay about the process. You will be given a choice of two essay topics:

1. Describe the steps of the process.

2. Explain how the process works.

You should spend about 40 minutes on this task.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider