145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking: Cụm Từ Thông Dụng – The phrase in Speaking IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking: Cụm Từ Thông Dụng – The phrase in Speaking IELTS

IELTS Speaking: Cụm Từ Thông Dụng – The phrase in Speaking IELTS

IELTS Speaking: Cụm Từ Thông Dụng – Học cụm từ thông dụng dành cho kỳ thi IELTS Speaking để củng cố và nâng cao kỹ năng nói của bạn!

(English below)

IELTS Speaking: Cụm Từ Thông Dụng

Cụm từ “trong kỹ năng nói trong IELTS” là một câu nói rất quan trọng đối với bất kỳ ai đang lên kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS. Cụm từ này đề cập đến thực tế là kỳ thi IELTS được chia thành hai phần: bài kiểm tra viết và bài kiểm tra nói. Bài kiểm tra viết là dễ dàng hơn của hai người, và là bài kiểm tra mà hầu hết mọi người tập trung vào khi họ đang chuẩn bị cho IELTS. Tuy nhiên, bài kiểm tra nói cũng quan trọng không kém, và thường là yếu tố quyết định giữa điểm số tốt và điểm số tuyệt vời.

Bài kiểm tra nói được chia thành hai phần: cuộc phỏng vấn và bài thuyết trình. Trong cuộc phỏng vấn, bạn sẽ được một người nói tiếng Anh bản địa đặt câu hỏi và bạn sẽ phải trả lời chúng bằng tiếng Anh. Đây là phần dễ dàng hơn của hai phần và bạn sẽ có thể có được điểm số tốt nếu bạn chuẩn bị tốt.

Bài thuyết trình là khó hơn của hai phần, và là nơi mà hầu hết mọi người đấu tranh. Trong phần này, bạn sẽ phải trình bày ngắn bằng tiếng Anh về một chủ đề bạn chọn. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn, nhưng đó cũng là một cơ hội tuyệt vời để phạm sai lầm.

Nếu bạn muốn làm tốt trong bài thuyết trình, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị tốt. Bạn nên thực hành bài thuyết trình của mình trước gương, hoặc trước mặt một người bạn, để bạn có thể quen với việc nói trước khán giả. Bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn biết rõ về tài liệu của mình, để bạn có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà khán giả có thể có.

Nếu bạn chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra nói, bạn sẽ có thể có được một số điểm tốt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có được một số điểm tuyệt vời, bạn cần chắc chắn rằng bạn cũng chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra viết. Bài kiểm tra viết được chia thành hai phần: bài tiểu luận và các câu hỏi trắc nghiệm.

Bài luận là dễ dàng hơn trong hai phần, và bạn sẽ có thể có được điểm số tốt nếu bạn chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, các câu hỏi trắc nghiệm khó khăn hơn và bạn sẽ cần biết rõ về ngữ pháp và từ vựng của mình để làm tốt phần này.

Nếu bạn muốn có được một số điểm tuyệt vời trong kỳ thi IELTS, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị tốt cho cả bài kiểm tra bằng văn bản và bài nói.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


The phrase in Speaking IELTS

The phrase “in Speaking IELTS” is a very important one for anyone who is planning on taking the IELTS exam. This phrase refers to the fact that the IELTS exam is divided into two parts: the written exam and the spoken exam. The written exam is the easier of the two, and is the one that most people focus on when they are preparing for the IELTS. However, the spoken exam is just as important, and is often the deciding factor between a good score and a great score.

The spoken exam is divided into two sections: the interview and the presentation. In the interview, you will be asked questions by a native English speaker, and you will have to answer them in English. This is the easier of the two sections, and you should be able to get a good score if you prepare well.

The presentation is the harder of the two sections, and is where most people struggle. In this section, you will have to give a short presentation in English on a topic of your choice. This is a great opportunity to show off your English skills, but it is also a great opportunity to make mistakes.

If you want to do well on the presentation, you need to make sure that you are well prepared. You should practice your presentation in front of a mirror, or in front of a friend, so that you can get used to speaking in front of an audience. You should also make sure that you know your material well, so that you can answer any questions that the audience may have.

If you prepare well for the spoken exam, you should be able to get a good score. However, if you want to get a great score, you need to make sure that you are also well prepared for the written exam. The written exam is divided into two sections: the essay and the multiple-choice questions.

The essay is the easier of the two sections, and you should be able to get a good score if you prepare well. However, the multiple-choice questions are more difficult, and you will need to know your grammar and vocabulary well in order to do well on this section.

If you want to get a great score on the IELTS exam, you need to make sure that you are well prepared for both the written and the spoken exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider