145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Cách làm các dạng bài – How to do the form of Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Cách làm các dạng bài – How to do the form of Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Cách làm các dạng bài – How to do the form of Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Cách làm các dạng bài – Hướng dẫn và các bí kíp, cách làm các dạng bài Writing Task 1 trong kỳ thi IELTS. Học cách trả lời tiếng Việt một cách chính xác và hiệu quả nhất!

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Cách làm các dạng bài

Hình thức của nhiệm vụ viết 1 không quan trọng bằng nội dung của bài luận của bạn, nhưng nó vẫn đáng để chú ý. Dưới đây là một số lời khuyên về cách thực hiện hình thức viết Task 1.

Sử dụng một phong cách chính thức

Hình thức viết Task 1 chính thức hơn hình thức viết Task 2. Điều này có nghĩa là bạn nên sử dụng một phong cách viết chính thức hơn, với các cấu trúc câu phức tạp hơn.

Sử dụng một loạt các từ vựng

Để có được điểm số cao trong nhiệm vụ viết 1, bạn cần sử dụng một loạt các từ vựng. Điều này có nghĩa là sử dụng nhiều từ khác nhau để thể hiện bản thân, thay vì sử dụng cùng một từ nhiều lần.

Tổ chức ý tưởng của bạn

Khi bạn đang viết Task 1, điều quan trọng là tổ chức ý tưởng của bạn. Điều này có nghĩa là nhóm các ý tưởng tương tự và đặt chúng theo thứ tự hợp lý.

Sử dụng các ví dụ và bằng chứng

Khi bạn đang viết Task 1, bạn nên sử dụng các ví dụ và bằng chứng để hỗ trợ ý tưởng của bạn. Điều này sẽ làm cho bài luận của bạn thuyết phục hơn và sẽ giúp bạn đạt được điểm số cao hơn.

Làm theo chỉ dẫn

Khi bạn đang viết Task 1, bạn nên đảm bảo rằng bạn làm theo hướng dẫn. Điều này có nghĩa là trả lời câu hỏi được hỏi, và không đi lạc đề.

Phần kết luận

Hình thức của nhiệm vụ viết 1 rất quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng nội dung trong bài luận của bạn. Nếu bạn tập trung vào việc sử dụng một loạt các từ vựng và tổ chức ý tưởng của bạn, bạn sẽ có thể viết một bài luận mạnh mẽ.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to do the form of Writing Task 1

The form of writing task 1 is not as important as the content of your essay, but it is still worth paying attention to. Here are some tips on how to do the form of writing task 1.

Use a formal style

The form of writing task 1 is more formal than the form of writing task 2. This means that you should use a more formal style of writing, with more complex sentence structures.

Use a range of vocabulary

To get a high score in writing task 1, you need to use a range of vocabulary. This means using a variety of different words to express yourself, rather than using the same words over and over again.

Organize your ideas

When you are writing task 1, it is important to organize your ideas. This means grouping together similar ideas and putting them in a logical order.

Use examples and evidence

When you are writing task 1, you should use examples and evidence to support your ideas. This will make your essay more convincing and will help you to get a higher score.

Follow the instructions

When you are writing task 1, you should make sure that you follow the instructions. This means answering the question that is asked, and not going off-topic.

Conclusion

The form of writing task 1 is important, but it is not as important as the content of your essay. If you focus on using a range of vocabulary and organizing your ideas, you will be able to write a strong essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider