145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 Sample – Get Ready to Ace the Exam – Task 2 IELTS Writing Sample

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 Sample – Get Ready to Ace the Exam – Task 2 IELTS Writing Sample

IELTS Writing Task 2 Sample – Get Ready to Ace the Exam – Task 2 IELTS Writing Sample

IELTS Writing Task 2 Sample – Get Ready to Ace the Exam – Get effective tips and useful guidelines to help you prepare for the IELTS Writing Task 2 exam and achieve a high score.

(English below)

IELTS Writing Task 2 Sample – Get Ready to Ace the Exam

Task 2 mẫu kỹ năng viết trong IELTS (trên 1000 từ)

Mẫu kỹ năng viết trong IELTS sau đây là một ví dụ về bài luận Task 2. Bài luận là hơn 1000 từ.

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

Viết về chủ đề sau:

Ngày nay, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình. Những lợi thế và bất lợi của việc sống một mình là gì?

Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm bất kỳ ví dụ liên quan nào từ kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức của riêng bạn.

Viết ít nhất 250 từ.

Ngày nay, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình. Điều này là do một số yếu tố như cam kết công việc, độc lập tài chính và sở thích cá nhân. Mặc dù có một số lợi thế để sống một mình, nhưng cũng có một số nhược điểm.

Một trong những lợi thế chính của việc sống một mình là bạn hoàn toàn tự do và kiểm soát cuộc sống của chính mình. Bạn có thể đến và đi theo ý bạn, và bạn không phải trả lời cho bất cứ ai khác. Bạn cũng có thể trang trí nhà của bạn chính xác như bạn muốn, và bạn không phải thỏa hiệp với bất kỳ ai khác. Một lợi thế khác là bạn có thể tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu và tham vọng của riêng bạn, mà không phải lo lắng về bất kỳ ai khác nhu cầu hoặc ý kiến.

Tuy nhiên, cũng có một số bất lợi khi sống một mình. Một trong những nhược điểm chính là bạn có thể cảm thấy rất cô lập và cô đơn, đặc biệt nếu bạn không có mạng xã hội mạnh mẽ. Nó cũng có thể khá tốn kém để sống một mình, vì bạn phải trả tiền cho tất cả các hóa đơn và cửa hàng tạp hóa của riêng bạn. Bạn cũng phải tự mình chăm sóc tất cả các công việc gia đình, điều này có thể khá khó khăn.

Nhìn chung, có cả lợi thế và bất lợi khi sống một mình. Điều quan trọng là phải cân nhắc các ưu và liên quan cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Task 2 IELTS Writing Sample

Task 2 IELTS Writing Sample (above 1000 word)

The following IELTS Writing Sample is an example of a Task 2 essay. The essay is over 1000 words.

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Nowadays, more and more people are choosing to live alone. What are the advantages and disadvantages of living alone?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge.

Write at least 250 words.

Nowadays, more and more people are choosing to live alone. This is due to a number of factors such as work commitments, financial independence and personal preferences. While there are some advantages to living alone, there are also some disadvantages.

One of the main advantages of living alone is that you have complete freedom and control over your own life. You can come and go as you please, and you don’t have to answer to anyone else. You can also decorate your home exactly as you want, and you don’t have to compromise with anyone else’s taste. Another advantage is that you can focus completely on your own goals and ambitions, without having to worry about anyone else’s needs or opinions.

However, there are also some disadvantages to living alone. One of the main disadvantages is that you can feel very isolated and lonely, especially if you don’t have a strong social network. It can also be quite expensive to live alone, as you have to pay for all your own bills and groceries. You also have to take care of all the household chores by yourself, which can be quite daunting.

Overall, there are both advantages and disadvantages to living alone. It is important to weigh up the pros and cons carefully before making a decision.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider