145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1: Hướng dẫn viết bài về Đồ thị Dạng đường – IELTS Writing Task 1 Line Graph

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1: Hướng dẫn viết bài về Đồ thị Dạng đường – IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1: Hướng dẫn viết bài về Đồ thị Dạng đường – IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1: Hướng dẫn viết bài về Đồ thị Dạng đường – Đọc hướng dẫn chi tiết về cách viết bài IELTS Writing Task 1 (Dạng đồ thị Đường) của chúng tôi để có thể đạt điểm cao trong IELTS!

(English below)

IELTS Writing Task 1: Hướng dẫn viết bài về Đồ thị Dạng đường

IELTS writing task 1 – Biểu đồ dòng

Biểu đồ dòng cho thấy những thay đổi về số lượng khách đến ba điểm du lịch khác nhau ở Anh từ năm 2013 đến 2018.

Điều đầu tiên cần chú ý là cả ba điểm tham quan đều trải qua sự gia tăng của du khách trong khoảng thời gian 6 năm. Điểm thu hút với sự gia tăng đáng kể nhất là Tháp Luân Đôn, với số lượng khách truy cập tăng gấp đôi từ năm 2013 đến 2018. Ngược lại, hai điểm tham quan khác đã thấy sự gia tăng khiêm tốn hơn, với Stonehenge khi thấy Lâu đài tăng 50% và Warwick nhìn thấy một Tăng 25%.

Cũng rất thú vị khi lưu ý rằng cả ba điểm tham quan đều trải qua số lượng khách truy cập vào năm 2016. Điều này có thể là do các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và Brussels vào năm 2015, khiến nhiều người ngần ngại đi du lịch. Tuy nhiên, cả ba điểm tham quan đã phục hồi trong năm 2017 và trải qua một sự gia tăng khác về số lượng khách truy cập trong năm 2018.

Nhìn chung, biểu đồ dòng này cung cấp một ảnh chụp nhanh về sự phổ biến thay đổi của ba điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất của Anh. Dữ liệu cho thấy rằng cả ba điểm tham quan đang ngày càng trở nên phổ biến, với Tháp Luân Đôn nhìn thấy sự gia tăng mạnh mẽ nhất.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1 – Line Graph

The line graph shows changes in the number of visitors to three different tourist attractions in England from 2013 to 2018.

The first thing to notice is that all three attractions experienced an increase in visitors over the 6-year period. The attraction with the most significant increase was the Tower of London, with the number of visitors more than doubling from 2013 to 2018. By contrast, the other two attractions saw more modest increases, with Stonehenge seeing a 50% increase and Warwick Castle seeing a 25% increase.

It is also interesting to note that all three attractions experienced a dip in visitor numbers in 2016. This is likely to be due to the terrorist attacks in Paris and Brussels in 2015, which made many people hesitant to travel. However, all three attractions recovered in 2017 and experienced another increase in visitor numbers in 2018.

Overall, this line graph provides a snapshot of the changing popularity of three of England’s most popular tourist attractions. The data shows that all three attractions are becoming increasingly popular, with the Tower of London seeing the most dramatic increase.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider