145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Tìm hiểu về các Trung tâm IELTS – IELTS centers

Home - IELTS - IELTS – Tìm hiểu về các Trung tâm IELTS – IELTS centers

IELTS – Tìm hiểu về các Trung tâm IELTS – IELTS centers

IELTS – Tìm hiểu về các Trung tâm IELTS – Tìm hiểu về các trung tâm IELTS tại Việt Nam và những thông tin cần biết để tham gia kỳ thi IELTS.

(English below)

IELTS – Tìm hiểu về các Trung tâm IELTS

Khi số người tham gia Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) tiếp tục tăng, số lượng trung tâm kiểm tra IELTS cũng vậy. Hiện tại có hơn 1.000 trung tâm thử nghiệm IELTS tại hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Mặc dù đây là tin tốt cho những người muốn lấy IELTS, nhưng nó cũng có thể hơi quá sức. Với rất nhiều trung tâm thử nghiệm IELTS để lựa chọn, làm thế nào để bạn biết cái nào phù hợp với bạn?

Dưới đây là một vài điều cần lưu ý khi chọn Trung tâm kiểm tra IELTS:

1. Vị trí

Một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi chọn Trung tâm thử nghiệm IELTS là vị trí. Bạn muốn chọn một trung tâm thử nghiệm thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sống trong một thành phố lớn, có khả năng có một số trung tâm thử nghiệm IELTS để lựa chọn. Nếu bạn sống ở một thị trấn hoặc thành phố nhỏ hơn, có thể chỉ có một hoặc hai lựa chọn.

2. Ngày kiểm tra

Một yếu tố quan trọng khác để xem xét là ngày kiểm tra. Một số trung tâm thử nghiệm IELTS chỉ cung cấp bài kiểm tra vào một số ngày nhất định, vì vậy bạn cần đảm bảo trung tâm thử nghiệm bạn chọn có một ngày phù hợp với bạn.

3. Định dạng thử nghiệm

Có hai định dạng khác nhau cho bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học tập và bài kiểm tra đào tạo chung. Hầu hết các trung tâm thử nghiệm cung cấp cả hai loại thử nghiệm, nhưng một số chỉ cung cấp cái này hay loại khác. Hãy chắc chắn kiểm tra xem trung tâm thử nghiệm mà bạn đang xem xét cung cấp loại thử nghiệm bạn cần.

4. Phí kiểm tra

Các khoản phí để thực hiện thử nghiệm IELTS thay đổi từ trung tâm thử nghiệm đến trung tâm thử nghiệm. Hãy chắc chắn kiểm tra các khoản phí trước khi bạn quyết định một trung tâm thử nghiệm.

5. Đánh giá trung tâm kiểm tra

Một trong những cách tốt nhất để cảm nhận về một trung tâm thử nghiệm là đọc các đánh giá từ những người đã làm bài kiểm tra ở đó. Bạn có thể tìm thấy các đánh giá của các trung tâm thử nghiệm IELTS trên trang web của IELTS và trên các diễn đàn trực tuyến khác nhau.

Hãy ghi nhớ các yếu tố này khi chọn một trung tâm thử nghiệm IELTS và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một trung tâm phù hợp với bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS centers

As the number of people taking the International English Language Testing System (IELTS) continues to grow, so do the number of IELTS test centers. There are now more than 1,000 IELTS test centers in over 140 countries around the world.

While this is good news for those who want to take the IELTS, it can also be a bit overwhelming. With so many IELTS test centers to choose from, how do you know which one is right for you?

Here are a few things to keep in mind when choosing an IELTS test center:

1. Location

One of the most important factors to consider when choosing an IELTS test center is location. You want to choose a test center that is convenient for you. If you live in a big city, there are likely to be several IELTS test centers to choose from. If you live in a smaller town or city, there may only be one or two options.

2. Test Dates

Another important factor to consider is the test dates. Some IELTS test centers only offer the test on certain dates, so you need to make sure the test center you choose has a date that works for you.

3. Test Format

There are two different formats for the IELTS test: the academic test and the general training test. Most test centers offer both types of tests, but some only offer one or the other. Be sure to check that the test center you are considering offers the type of test you need.

4. Test Fees

The fees for taking the IELTS test vary from test center to test center. Be sure to check the fees before you decide on a test center.

5. Test Center Reviews

One of the best ways to get a feel for a test center is to read reviews from people who have taken the test there. You can find reviews of IELTS test centers on the IELTS website and on various online forums.

Keep these factors in mind when choosing an IELTS test center and you’ll be sure to find a center that’s right for you.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider