145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 2: Language Tips & Strategies – IELTS Speaking Part 2 Language

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 2: Language Tips & Strategies – IELTS Speaking Part 2 Language

IELTS Speaking Part 2: Language Tips & Strategies – IELTS Speaking Part 2 Language

IELTS Speaking Part 2: Language Tips & Strategies – Get useful tips and strategies to help you ace the IELTS Speaking Part 2 test with ease. Learn the language used in IELTS Speaking Part 2 to get the best score possible.

(English below)

IELTS Speaking Part 2: Language Tips & Strategies

IELTS Speaking Phần 2 là tất cả về ngôn ngữ. Người kiểm tra sẽ hỏi bạn một câu hỏi và sau đó cung cấp cho bạn một chủ đề để nói về một đến hai phút. Bạn sẽ cần sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp để hoàn thành câu trả lời của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS Speaking Phần 2:

1. Lập danh sách từ vựng liên quan đến chủ đề.

Hãy suy nghĩ về tất cả các từ khác nhau bạn có thể sử dụng để mô tả chủ đề. Ví dụ: nếu chủ đề là “quê hương của bạn”, bạn có thể lập một danh sách các từ như “thị trấn”, “thành phố”, “cộng đồng”, “địa điểm”, “địa điểm”, v.v.

2. Tìm hiểu một số cụm từ chính.

Có một số cụm từ nhất định thường được sử dụng trong phần 2. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu mô tả “điều tốt nhất về quê hương của bạn”. Một câu trả lời tốt sẽ là nói “Tôi yêu cảm giác cộng đồng ở quê tôi. Mọi người đều rất thân thiện và đó là một nơi tuyệt vời để nuôi nấng gia đình.”

3. Thực hành với một người bạn.

Nhận một người bạn để hỏi bạn một số câu hỏi về chủ đề này. Điều này sẽ giúp bạn quen với việc nói về nó trong hai phút.

4. Ghi lại bản thân.

Khi bạn đã thực hành một vài lần, hãy thử ghi lại cho mình về chủ đề này. Điều này sẽ giúp bạn nghe cách bạn phát ra âm thanh và xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần làm việc.

5. Thư giãn và là chính mình.

Phần 2 không phải là một bài kiểm tra kiến ​​thức của bạn. Giám khảo chỉ đang tìm kiếm bạn để nói trôi chảy và tự tin về chủ đề này. Vì vậy, hãy thư giãn và là chính mình!

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 2 Language

IELTS Speaking Part 2 is all about language. The examiner will ask you a question and then give you a topic to speak about for one to two minutes. You will need to use a range of vocabulary and grammar to complete your answer.

Here are some tips to help you prepare for IELTS Speaking Part 2:

1. Make a list of vocabulary related to the topic.

Think about all the different words you could use to describe the topic. For example, if the topic is “your hometown”, you could make a list of words like “town”, “city”, “community”, “place”, “location”, etc.

2. Learn some key phrases.

There are certain phrases that are often used in Speaking Part 2. For example, you might be asked to describe “the best thing about your hometown”. A good response would be to say “I love the sense of community in my hometown. Everyone is so friendly and it’s a great place to raise a family.”

3. Practice with a friend.

Get a friend to ask you some questions about the topic. This will help you get used to talking about it for two minutes.

4. Record yourself.

Once you’ve practiced a few times, try recording yourself speaking about the topic. This will help you to hear how you sound and to identify any areas that you need to work on.

5. Relax and be yourself.

Part 2 is not a test of your knowledge. The examiner is just looking for you to speak fluently and confidently about the topic. So relax and be yourself!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider