145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Technology Vocabulary – IELTS vocabulary about Technology

Home - IELTS - IELTS Technology Vocabulary – IELTS vocabulary about Technology

IELTS Technology Vocabulary – IELTS vocabulary about Technology

IELTS Technology Vocabulary – Từ vựng IELTS về công nghệ. Hãy cùng tìm hiểu các từ vựng cần thiết để thành công trong kỳ thi IELTS!

(English below)

IELTS Technology Vocabulary

Từ vựng IELTS là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS. Từ vựng của IELTS về công nghệ có thể rất hữu ích cho những người muốn ghi điểm tốt trong bài kiểm tra IELTS.

Từ vựng công nghệ IELTS có thể được chia thành hai phần:
– Các từ liên quan đến phần cứng máy tính
– Các từ liên quan đến phần mềm máy tính

Các từ phần cứng máy tính bao gồm:
– Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)
– Ký ức
– Kho
– Thiết bị đầu vào/đầu ra

Các từ phần mềm máy tính bao gồm:
– Hệ điều hành (HĐH)
– Phần mềm ứng dụng
– Phần mềm tiện ích
– Ngôn ngữ lập trình

Từ vựng công nghệ IELTS không giới hạn ở những từ này. Có nhiều từ khác liên quan đến công nghệ có thể rất hữu ích cho bài kiểm tra IELTS.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn học và ghi nhớ từ vựng công nghệ IELTS:

– Lập danh sách tất cả các từ bạn cần học.

– Tìm một cuốn sách từ vựng IELTS tốt hoặc tài nguyên trực tuyến cung cấp các định nghĩa và ví dụ của từng từ.

– Viết từng từ trên một thẻ flash riêng biệt và mang theo chúng để bạn có thể nghiên cứu chúng bất cứ khi nào bạn có vài phút miễn phí.

– Cố gắng sử dụng từng từ trong một câu để giúp bạn nhớ ý nghĩa của nó.

– Thực hành bằng cách sử dụng các từ trong các câu hỏi và nhiệm vụ kiểu IELTS.

Học từ vựng công nghệ IELTS có thể là một thách thức, nhưng chắc chắn có thể với một số nỗ lực và sự cống hiến. Với sự hiểu biết tốt về từ vựng công nghệ IELTS, bạn sẽ tiếp tục đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


IELTS vocabulary about Technology

IELTS vocabulary is a vital part of the IELTS test. IELTS vocabulary about technology can be very useful for those who want to score well in the IELTS test.

IELTS technology vocabulary can be divided into two parts:
– Words related to computer hardware
– Words related to computer software

Computer hardware words include:
– Central processing unit (CPU)
– Memory
– Storage
– Input/output devices

Computer software words include:
– Operating system (OS)
– Application software
– Utility software
– Programming language

IELTS technology vocabulary is not limited to these words. There are many other words related to technology that can be very useful for the IELTS test.

Here are some tips to help you learn and remember IELTS technology vocabulary:

– Make a list of all the words you need to learn.

– Find a good IELTS vocabulary book or online resource that provides definitions and examples of each word.

– Write each word on a separate flashcard and carry them with you so you can study them whenever you have a few free minutes.

– Try to use each word in a sentence to help you remember its meaning.

– Practice using the words in IELTS-style questions and tasks.

Learning IELTS technology vocabulary can be a challenge, but it is definitely possible with some effort and dedication. With a good understanding of IELTS technology vocabulary, you will be well on your way to achieving a high score in the IELTS test.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider