145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking: Tìm hiểu về các phần của IELTS Speaking – Parts in IELTS Speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking: Tìm hiểu về các phần của IELTS Speaking – Parts in IELTS Speaking

IELTS Speaking: Tìm hiểu về các phần của IELTS Speaking – Parts in IELTS Speaking

IELTS Speaking: Tìm hiểu về các phần của IELTS Speaking – Tìm hiểu về các phần chính của IELTS Speaking, cách thức để ghi điểm và cách làm bài thi thành công.

(English below)

IELTS Speaking: Tìm hiểu về các phần của IELTS Speaking

IELTS Speaking có ba phần. Trong phần đầu tiên, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi chung về bản thân. Điều này là để tìm hiểu thêm về bạn và giúp bạn thư giãn. Trong phần thứ hai, bạn sẽ được hỏi các câu hỏi chi tiết hơn về một chủ đề cụ thể. Người kiểm tra sẽ cung cấp cho bạn một thẻ với một chủ đề trên đó và bạn sẽ có một phút để chuẩn bị câu trả lời. Trong phần thứ ba, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với giám khảo về một chủ đề trừu tượng hơn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Parts in IELTS Speaking

IELTS Speaking has three parts. In the first part, the examiner will ask you some general questions about yourself. This is to find out more about you and to help you relax. In the second part, you will be asked more detailed questions about a particular topic. The examiner will give you a card with a topic on it, and you will have one minute to prepare your answer. In the third part, you will have a discussion with the examiner about a more abstract topic.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider