145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS về Gia Đình – Topic Family IELTS

Home - IELTS - IELTS về Gia Đình – Topic Family IELTS

IELTS về Gia Đình – Topic Family IELTS

IELTS về Gia Đình – Trang web hỗ trợ tốt nhất về chủ đề IELTS về gia đình. Hãy đến đây để tìm hiểu thêm về các kỹ năng, bài tập và lời khuyên hữu ích về IELTS về gia đình.

(English below)

IELTS về Gia Đình

Bạn gần gũi với gia đình của bạn? Bạn có một gia đình lớn hay nhỏ? Các thành viên gia đình đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn?

Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội và rất quan trọng đối với mọi người. Các gia đình cung cấp tình yêu, hỗ trợ và an ninh. Họ dạy các giá trị và truyền thống. Các gia đình cũng cung cấp sự ổn định kinh tế và cảm xúc.

Có nhiều loại gia đình khác nhau. Một số gia đình lớn, trong khi những người khác là nhỏ. Một số gia đình là hạt nhân, trong khi những gia đình khác được mở rộng. Các gia đình hạt nhân bao gồm một người mẹ, người cha và con cái của họ. Các gia đình mở rộng bao gồm ông bà, dì, chú và anh em họ.

Vai trò gia đình đang thay đổi. Trong quá khứ, phụ nữ dự kiến ​​sẽ là những người mẹ và người nội trợ ở nhà. Đàn ông là những người trụ cột. Ngày nay, phụ nữ có nhiều khả năng làm việc bên ngoài nhà. Đàn ông có nhiều khả năng tham gia vào việc nuôi dạy trẻ em và làm việc nhà.

Các gia đình rất quan trọng đối với các cá nhân. Họ cung cấp tình yêu, hỗ trợ và an ninh. Họ dạy các giá trị và truyền thống. Các gia đình cũng cung cấp sự ổn định kinh tế và cảm xúc.

 

Tags: IELTS

 


Topic Family IELTS

Are you close with your family? Do you have a large or small family? What roles do family members play in your life?

The family is the basic unit of society and is important to everyone. Families provide love, support, and security. They teach values and traditions. Families also provide economic and emotional stability.

There are many different types of families. Some families are large, while others are small. Some families are nuclear, while others are extended. Nuclear families consist of a mother, father, and their children. Extended families include grandparents, aunts, uncles, and cousins.

Family roles are changing. In the past, women were expected to be stay-at-home mothers and homemakers. Men were the breadwinners. Today, women are more likely to work outside the home. Men are more likely to be involved in child-rearing and housework.

Families are important to individuals. They provide love, support, and security. They teach values and traditions. Families also provide economic and emotional stability.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider