145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking: Tìm Hiểu Các Phần Của IELTS Speaking – Parts of IELTS Speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking: Tìm Hiểu Các Phần Của IELTS Speaking – Parts of IELTS Speaking

IELTS Speaking: Tìm Hiểu Các Phần Của IELTS Speaking – Parts of IELTS Speaking

IELTS Speaking: Tìm Hiểu Các Phần Của IELTS Speaking – Tìm hiểu các phần của IELTS Speaking để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thức tham gia và phản hồi các câu hỏi trong kỳ thi IELTS Speaking.

(English below)

IELTS Speaking: Tìm Hiểu Các Phần Của IELTS Speaking

Kỹ năng nói trong IELTS có ba phần – Phần 1, Phần 2 và Phần 3.

Phần 1

Trong phần 1 của bài kiểm tra nói, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi chung về bản thân để tìm hiểu thêm về bạn. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong khoảng 4-5 phút.

Phần 2

Phần 2 là nơi bạn sẽ được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề cụ thể về nó. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị cho việc này và sau đó bạn sẽ phải nói về chủ đề trong 1-2 phút. Người kiểm tra sau đó sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu hỏi liên quan đến cuộc nói chuyện của bạn.

Phần 3

Trong phần 3 của bài kiểm tra nói, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi thêm trừu tượng và kích thích tư duy hơn. Những câu hỏi này thường dựa trên chủ đề từ Phần 2. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong khoảng 4-5 phút.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Parts of IELTS Speaking

IELTS Speaking has three parts – Part 1, Part 2 and Part 3.

Part 1

In Part 1 of the Speaking test, the examiner will ask you some general questions about yourself to find out more about you. This part of the test lasts for about 4-5 minutes.

Part 2

Part 2 is where you will be given a task card with a particular topic on it. You will have 1 minute to prepare for this and then you will have to talk about the topic for 1-2 minutes. The examiner will then ask you one or two questions related to your talk.

Part 3

In Part 3 of the Speaking test, the examiner will ask you some further questions which are more abstract and thought-provoking. These questions are usually based on the topic from Part 2. This part of the test lasts for about 4-5 minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider