145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Thi Chứng Chỉ IELTS – IELTS Certificate exam preparation

Home - IELTS - Luyện Thi Chứng Chỉ IELTS – IELTS Certificate exam preparation

Luyện Thi Chứng Chỉ IELTS – IELTS Certificate exam preparation

Luyện Thi Chứng Chỉ IELTS – Học cách làm bài thi IELTS để trở thành một chuyên gia IELTS chuẩn bị cho các kì thi IELTS!

(English below)

Luyện Thi Chứng Chỉ IELTS

Chuẩn bị kiểm tra chứng chỉ IELTS

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Đại học Cambridge Địa phương Syndicate (UCLES), Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

Chứng chỉ IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, các ứng viên phải hoàn thành mẫu đơn và trả phí kiểm tra. Phí kiểm tra là khác nhau ở mỗi quốc gia và các ứng cử viên nên kiểm tra phí bằng nội tệ của họ.

Thử nghiệm IELTS được tổ chức tại hơn 1.100 địa điểm tại 140 quốc gia và có 48 ngày kiểm tra mỗi năm. Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày kiểm tra.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, các ứng cử viên có thể tham gia các khóa học chuẩn bị IELTS do Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia cung cấp. Các khóa học này bao gồm cả bốn kỹ năng được kiểm tra trong bài kiểm tra IELTS – đọc, viết, nghe và nói.

Các khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Để tìm một khóa học gần bạn, vui lòng truy cập Hội đồng Anh hoặc IDP: Các trang web của IELTS Australia.

 

Tags: IELTS

 


IELTS Certificate exam preparation

IELTS Certificate exam preparation

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), British Council and IDP: IELTS Australia.

IELTS Certificate is an English proficiency test that is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

To register for the IELTS test, candidates must complete an application form and pay the test fee. The test fee is different in each country and candidates should check the fee in their local currency.

The IELTS test is held in over 1,100 locations in 140 countries and there are 48 test dates a year. IELTS test results are released 13 days after the test date.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. The test result is valid for two years.

To prepare for the IELTS test, candidates can take IELTS preparation courses offered by British Council and IDP: IELTS Australia. These courses cover all four skills tested in the IELTS test – reading, writing, listening and speaking.

IELTS preparation courses are available in many countries around the world. To find a course near you, please visit the British Council or IDP: IELTS Australia websites.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider