145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 2 Topic – Travel – IELTS Speaking Part 2 Topic Travel

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 2 Topic – Travel – IELTS Speaking Part 2 Topic Travel

IELTS Speaking Part 2 Topic – Travel – IELTS Speaking Part 2 Topic Travel

IELTS Speaking Part 2 Topic – Travel – Tìm hiểu cách phát triển bài nói về chủ đề Du lịch trong phần thứ hai của bài thi IELTS Speaking.

(English below)

IELTS Speaking Part 2 Topic – Travel

IELTS Speaking PHẦN 2 Chủ đề: Du lịch

Ngày nay, nhiều người thích đi du lịch. Nó đã trở thành một trong những sở thích phổ biến nhất. Một số người đi du lịch để xem những địa điểm mới, những người khác đi du lịch để thư giãn và trốn thoát khỏi thói quen hàng ngày.

Dù lý do là gì, có một vài điều bạn nên ghi nhớ khi đưa ra câu trả lời của bạn trong IELTS Speaking Phần 2.

1. Hãy chắc chắn để đưa ra một câu trả lời chi tiết.

Khi bạn đang nói về một chủ đề như du lịch, điều quan trọng là đưa ra một câu trả lời chi tiết. Chỉ nói rằng bạn thích đi du lịch là không đủ. Bạn cần nói về nơi bạn đã đến, những gì bạn đã thấy và những gì bạn đã làm.

2. Sử dụng các ví dụ cụ thể.

Khi bạn đưa ra câu trả lời của mình, hãy đảm bảo sử dụng các ví dụ cụ thể. Điều này sẽ làm cho câu trả lời của bạn thuyết phục hơn và sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn đã thực sự nghĩ về câu hỏi.

3. Nhận thức về giới hạn thời gian.

Bạn chỉ có một phút để trả lời câu hỏi trong IELTS Speaking phần 2. Điều này có vẻ như rất nhiều, nhưng thực sự có thể khá khó khăn để nói chuyện lâu dài mà không hít thở.

Hãy chắc chắn rằng bạn không chạy ra khỏi những điều để nói trước khi hết thời gian. Một cách để làm điều này là lập kế hoạch câu trả lời của bạn trước khi bạn bắt đầu nói.

4. Nói rõ ràng và với một tốc độ tự nhiên.

Khi bạn đang nói, điều quan trọng là nói rõ ràng và với tốc độ tự nhiên. Điều này sẽ giúp người kiểm tra dễ hiểu bạn và cũng sẽ cho bạn cơ hội suy nghĩ về những gì bạn đang nói.

5. Thực hành trước.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS Speaking phần 2 là thực hành trước. Bạn có thể làm điều này một mình hoặc với một người bạn.

Cố gắng đưa ra một danh sách các câu hỏi có thể và sau đó thực hành trả lời chúng. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn vào ngày kiểm tra.

IELTS Speaking Phần 2 là một cơ hội tuyệt vời để cho người kiểm tra xem những gì bạn biết về một chủ đề cụ thể. Bằng cách làm theo các mẹo trên, bạn có thể chắc chắn đưa ra một câu trả lời tuyệt vời.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 2 Topic Travel

IELTS Speaking Part 2 Topic: Travel

Nowadays, many people love to travel. It has become one of the most popular hobbies. Some people travel to see new places, others travel to relax and escape from the everyday routine.

Whatever the reason, there are a few things you should keep in mind when giving your answer in IELTS Speaking Part 2.

1. Make sure to give a detailed answer.

When you are talking about a topic like travel, it is important to give a detailed answer. Merely saying that you like to travel is not enough. You need to talk about where you have been, what you have seen and what you have done.

2. Use specific examples.

When you are giving your answer, make sure to use specific examples. This will make your answer more convincing and will show the examiner that you have really thought about the question.

3. Be aware of the time limit.

You only have one minute to answer the question in IELTS Speaking Part 2. This might seem like a lot, but it can actually be quite difficult to talk for that long without taking a breath.

Make sure that you don’t run out of things to say before the time is up. One way to do this is to plan your answer before you start speaking.

4. Speak clearly and at a natural pace.

When you are speaking, it is important to speak clearly and at a natural pace. This will make it easier for the examiner to understand you and will also give you a chance to think about what you are saying.

5. Practice beforehand.

The best way to prepare for IELTS Speaking Part 2 is to practice beforehand. You can do this by yourself or with a friend.

Try to come up with a list of possible questions and then practice answering them. This will help you to be more confident on the day of the test.

IELTS Speaking Part 2 is a great opportunity to show the examiner what you know about a particular topic. By following the tips above, you can be sure to give a great answer.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider