145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Line Graph Để Thi IELTS – How to write Line Graph

Home - IELTS - Cách Viết Line Graph Để Thi IELTS – How to write Line Graph

Cách Viết Line Graph Để Thi IELTS – How to write Line Graph

Cách Viết Line Graph Để Thi IELTS – Tìm hiểu cách viết line graph để thi IELTS với các bài hướng dẫn và các mẹo của chúng tôi!

(English below)

Cách Viết Line Graph Để Thi IELTS

Biểu đồ dòng là một cách đồ họa hiển thị dữ liệu thay đổi theo thời gian. Biểu đồ dòng có thể được sử dụng để hiển thị cách thay đổi giá trị theo thời gian. Ví dụ: bạn có thể sử dụng biểu đồ dòng để cho thấy nhiệt độ trung bình đã thay đổi như thế nào trong năm qua.

Có một vài điều cần ghi nhớ khi tạo biểu đồ dòng:

1. Đảm bảo dữ liệu được tổ chức theo cách có ý nghĩa. Ví dụ: nếu bạn đang theo dõi nhiệt độ, hãy đảm bảo dữ liệu được liệt kê theo thứ tự thời gian.

2. Chọn một thang đo thích hợp cho các trục. Thang đo nên dễ dàng nhìn thấy tất cả các dữ liệu.

3. Sử dụng một huyền thoại để dán nhãn các dòng khác nhau trên biểu đồ, nếu cần thiết.

4. Hãy chắc chắn rằng biểu đồ rõ ràng và dễ đọc. Sử dụng màu sắc và nhãn để giúp người đọc dễ dàng hiểu dữ liệu.

Tạo một biểu đồ dòng là một quá trình tương đối đơn giản, nhưng điều quan trọng là phải dành thời gian để làm đúng. Bằng cách làm theo các mẹo trên, bạn có thể tạo một biểu đồ dòng vừa là thông tin vừa hấp dẫn trực quan.

 

Tags: IELTS

 


How to write Line Graph

A line graph is a graphical way of displaying data that changes over time. Line graphs can be used to show how something changes in value over time. For example, you could use a line graph to show how the average temperature has changed over the past year.

There are a few things to keep in mind when creating a line graph:

1. Make sure the data is organized in a way that makes sense. For example, if you’re tracking the temperature, make sure the data is listed in chronological order.

2. Choose an appropriate scale for the axes. The scale should be such that all of the data can be easily seen.

3. Use a legend to label the different lines on the graph, if necessary.

4. Make sure the graph is clear and easy to read. Use colors and labels to make it as easy as possible for the reader to understand the data.

Creating a line graph is a relatively simple process, but it’s important to take the time to do it right. By following the tips above, you can create a line graph that is both informative and visually appealing.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider