145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1: Hỏi về Bạn Bè – IELTS Speaking Part 1 Friends

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1: Hỏi về Bạn Bè – IELTS Speaking Part 1 Friends

IELTS Speaking Part 1: Hỏi về Bạn Bè – IELTS Speaking Part 1 Friends

IELTS Speaking Part 1: Hỏi về Bạn Bè – Tìm hiểu cách trả lời câu hỏi về bạn bè trong phần thi nói IELTS để đạt kết quả tốt nhất.

(English below)

IELTS Speaking Part 1: Hỏi về Bạn Bè

IELTS Speaking PHẦN 1: Bạn bè

Trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, Phần 1 là một cuộc trò chuyện với Người kiểm tra về một chủ đề cụ thể. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích. Bạn sẽ được dự kiến ​​sẽ đưa ra câu trả lời mở rộng cho một số câu hỏi.

Các câu hỏi trong Phần 1 là câu hỏi chung về bạn. Chúng không liên quan trực tiếp đến chủ đề trong Phần 2 hoặc Phần 3 của bài kiểm tra. Tuy nhiên, các câu hỏi có thể cung cấp cho bạn manh mối về các chủ đề sẽ xuất hiện trong Phần 2 và Phần 3.

Phần 1 là khởi động cho bài kiểm tra. Nó cung cấp cho bạn một cơ hội để cho người kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn và bắt đầu suy nghĩ về các chủ đề trong Phần 2 và Phần 3.

Tôi sẽ được hỏi những câu hỏi nào trong Phần 1?

Bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và cuộc sống của bạn. Các câu hỏi được thiết kế để dễ trả lời. Họ cho bạn một cơ hội để nói về bản thân và thực hành bằng cách sử dụng một loạt các từ vựng và cấu trúc.

Dưới đây là một số ví dụ về các loại câu hỏi bạn có thể được hỏi:
-Tên đầy đủ của bạn là gì?
-Bạn đến từ đâu?
-Bạn làm nghề gì?
-Bạn đang học môn nào?
-Bạn có thích thể thao không?
-Bạn thích thể loại nhạc nào?

Tôi nên làm gì trong Phần 1?

Trong Phần 1, bạn nên:

-Những câu hỏi rõ ràng.
-Give câu trả lời đầy đủ.
-Sử dụng một loạt các từ vựng và cấu trúc.
-Speak trôi chảy và chính xác.

Tôi không nên làm gì trong Phần 1?

Trong Phần 1, bạn không nên:

-ture để ghi nhớ câu trả lời.
-Give Câu trả lời từ đơn.
-Speak quá nhanh hoặc quá chậm.
-THERIATE hoặc tạm dừng quá nhiều.
-Make quá nhiều sai lầm.

IELTS Speaking PHẦN 1: Bạn bè

Tôi sẽ được hỏi về những câu hỏi nào về bạn bè trong phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS?

Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi về bạn bè của bạn, chẳng hạn như:
-Bạn có bao nhiêu người bạn?
-Bạn của bạn là những người của bạn là gì?
-Bạn sẽ làm gì với bạn bè của bạn?
-Tại sao họ là bạn của bạn?

Tôi nên làm gì trong Phần 1?

Trong Phần 1, bạn nên:

-Những câu hỏi rõ ràng.
-Give câu trả lời đầy đủ.
-Sử dụng một loạt các từ vựng và cấu trúc.
-Speak trôi chảy và chính xác.

Tôi không nên làm gì trong Phần 1?

Trong Phần 1, bạn không nên:

-ture để ghi nhớ câu trả lời.
-Give Câu trả lời từ đơn.
-Speak quá nhanh hoặc quá chậm.
-THERIATE hoặc tạm dừng quá nhiều.
-Make quá nhiều sai lầm.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 1 Friends

IELTS Speaking Part 1: Friends

In the IELTS Speaking test, Part 1 is a conversation with the examiner about a particular topic. The examiner will ask you questions about yourself and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies and interests. You will be expected to give extended answers to some questions.

The questions in Part 1 are general questions about you. They are not directly related to the topic in Part 2 or Part 3 of the test. However, the questions may give you clues about the topics that will come up in Part 2 and Part 3.

Part 1 is a warm-up for the test. It gives you an opportunity to show the examiner your level of English and to start thinking about the topics in Part 2 and Part 3.

What kind of questions will I be asked in Part 1?

You will be asked questions about yourself and your life. The questions are designed to be easy to answer. They give you an opportunity to talk about yourself and to practise using a range of vocabulary and structures.

Here are some examples of the kinds of questions you may be asked:
-What’s your full name?
-Where are you from?
-What do you do?
-What subject are you studying?
-Do you like sports?
-What kind of music do you like?

What should I do in Part 1?

In Part 1, you should:

-Answer the questions clearly.
-Give full answers.
-Use a range of vocabulary and structures.
-Speak fluently and accurately.

What should I not do in Part 1?

In Part 1, you should not:

-try to memorise answers.
-give single-word answers.
-speak too fast or too slow.
-hesitate or pause too much.
-make too many mistakes.

IELTS Speaking Part 1: Friends

What kind of questions will I be asked about friends in Part 1 of the IELTS Speaking test?

You will be asked questions about your friends, such as:
-How many friends do you have?
-What kind of people are your friends?
-What do you do with your friends?
-Why are they your friends?

What should I do in Part 1?

In Part 1, you should:

-Answer the questions clearly.
-Give full answers.
-Use a range of vocabulary and structures.
-Speak fluently and accurately.

What should I not do in Part 1?

In Part 1, you should not:

-try to memorise answers.
-give single-word answers.
-speak too fast or too slow.
-hesitate or pause too much.
-make too many mistakes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider