145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS speaking language – IELTS Speaking Language

Home - IELTS - IELTS speaking language – IELTS Speaking Language

IELTS speaking language – IELTS Speaking Language

IELTS speaking language – Cập nhật những thông tin mới nhất về ngôn ngữ nói của IELTS để hỗ trợ bạn trong việc luyện thi IELTS.

(English below)

IELTS speaking language

Ngôn ngữ kỹ năng nói trong IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Thử nghiệm được chia thành ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3.

Trong Phần 1, bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và gia đình. Phần này của bài kiểm tra là đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề trong 1-2 phút. Phần này của bài kiểm tra là đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu nói về một loạt các chủ đề. Phần này của bài kiểm tra là đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một bài kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Thử nghiệm được chia thành ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3.

Trong Phần 1, bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và gia đình. Phần này của bài kiểm tra là đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề trong 1-2 phút. Phần này của bài kiểm tra là đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu nói về một loạt các chủ đề. Phần này của bài kiểm tra là đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Language

IELTS Speaking Language

The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate in English. The test is divided into three parts: Part 1, Part 2, and Part 3.

In Part 1, you will be asked questions about yourself and your family. This part of the test is to assess your ability to communicate in English.

In Part 2, you will be asked to speak about a topic for 1-2 minutes. This part of the test is to assess your ability to communicate in English.

In Part 3, you will be asked to speak about a variety of topics. This part of the test is to assess your ability to communicate in English.

The IELTS Speaking test is a test of your ability to communicate in English. The test is divided into three parts: Part 1, Part 2, and Part 3.

In Part 1, you will be asked questions about yourself and your family. This part of the test is to assess your ability to communicate in English.

In Part 2, you will be asked to speak about a topic for 1-2 minutes. This part of the test is to assess your ability to communicate in English.

In Part 3, you will be asked to speak about a variety of topics. This part of the test is to assess your ability to communicate in English.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider