145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hồ sơ thi IELTS – Tất cả những gì bạn cần biết – IELTS test records

Home - IELTS - Hồ sơ thi IELTS – Tất cả những gì bạn cần biết – IELTS test records

Hồ sơ thi IELTS – Tất cả những gì bạn cần biết – IELTS test records

Hồ sơ thi IELTS – Tất cả những gì bạn cần biết – Tìm hiểu về các yêu cầu, cách làm bài thi IELTS và các lời khuyên hữu ích để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Hồ sơ thi IELTS – Tất cả những gì bạn cần biết

Các bản ghi thử nghiệm của IELTS là một cách tuyệt vời để theo dõi tiến trình của bạn và xem bạn đang làm tốt như thế nào. Có một vài cách khác nhau để có được hồ sơ kiểm tra IELTS.

Cách đầu tiên là liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của bạn. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn một bản sao hồ sơ kiểm tra của bạn nếu bạn đã làm bài kiểm tra với họ.

Cách thứ hai là lên mạng và yêu cầu một bản sao của hồ sơ kiểm tra của bạn từ trang web IELTS. Quá trình này thường mất một vài ngày và bạn sẽ cần phải có số tham chiếu kiểm tra của mình.

Cách thứ ba để có được hồ sơ kiểm tra IELTS là hỏi họ khi bạn đặt bài kiểm tra IELTS tiếp theo của bạn. Trung tâm kiểm tra sẽ gửi cho bạn một bản sao của hồ sơ kiểm tra trước đó cùng với xác nhận thử nghiệm của bạn.

Các bản ghi thử nghiệm của IELTS là một cách tuyệt vời để theo dõi tiến trình của bạn và xem bạn đang làm tốt như thế nào. Có một vài cách khác nhau để có được hồ sơ kiểm tra IELTS.

Cách đầu tiên là liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của bạn. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn một bản sao hồ sơ kiểm tra của bạn nếu bạn đã làm bài kiểm tra với họ.

Cách thứ hai là lên mạng và yêu cầu một bản sao của hồ sơ kiểm tra của bạn từ trang web IELTS. Quá trình này thường mất một vài ngày và bạn sẽ cần phải có số tham chiếu kiểm tra của mình.

Cách thứ ba để có được hồ sơ kiểm tra IELTS là hỏi họ khi bạn đặt bài kiểm tra IELTS tiếp theo của bạn. Trung tâm kiểm tra sẽ gửi cho bạn một bản sao của hồ sơ kiểm tra trước đó cùng với xác nhận thử nghiệm của bạn.

Các bản ghi thử nghiệm của IELTS là một tài nguyên quý giá có thể giúp bạn theo dõi tiến trình của mình và xem bạn đang làm tốt như thế nào. Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS, hãy chắc chắn yêu cầu hồ sơ của bạn để bạn có thể theo dõi tiến trình của mình.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test records

IELTS test records are a great way to track your progress and see how well you are doing. There are a few different ways to get your hands on IELTS test records.

The first way is to contact your local IELTS test centre. They will be able to give you a copy of your test record if you have taken the test with them.

The second way is to go online and request a copy of your test record from the IELTS website. This process usually takes a few days and you will need to have your test reference number to hand.

The third way to get your hands on IELTS test records is to ask for them when you book your next IELTS test. The test centre will send you a copy of your previous test record along with your test confirmation.

IELTS test records are a great way to track your progress and see how well you are doing. There are a few different ways to get your hands on IELTS test records.

The first way is to contact your local IELTS test centre. They will be able to give you a copy of your test record if you have taken the test with them.

The second way is to go online and request a copy of your test record from the IELTS website. This process usually takes a few days and you will need to have your test reference number to hand.

The third way to get your hands on IELTS test records is to ask for them when you book your next IELTS test. The test centre will send you a copy of your previous test record along with your test confirmation.

IELTS test records are a valuable resource that can help you to track your progress and see how well you are doing. If you are taking the IELTS test, be sure to ask for your records so that you can keep track of your progress.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider