145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking: Chủ đề Sức khỏe & Thể thao – IELTS Speaking Health and Fitness

Home - IELTS - IELTS Speaking: Chủ đề Sức khỏe & Thể thao – IELTS Speaking Health and Fitness

IELTS Speaking: Chủ đề Sức khỏe & Thể thao – IELTS Speaking Health and Fitness

IELTS Speaking: Chủ đề Sức khỏe & Thể thao – Học cách trả lời câu hỏi về sức khỏe và thể thao trong kỳ thi IELTS Speaking để đạt điểm cao nhất!

(English below)

IELTS Speaking: Chủ đề Sức khỏe & Thể thao

Sức khỏe và thể lực là những chủ đề quan trọng để kỹ năng nói trong IELTS. Dưới đây là một số ý tưởng cho các câu hỏi bạn có thể hỏi bác sĩ của bạn về các chủ đề này.

1. Tôi có thể làm một số điều đơn giản để cải thiện sức khỏe của mình là gì?
2. Những lợi ích của tập thể dục là gì?
3. Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng tôi đang tập thể dục đủ?
4. Những rủi ro của việc không tập thể dục đủ?
5. Làm thế nào tôi có thể ăn lành mạnh hơn?
6. Những lợi ích của việc ăn uống lành mạnh là gì?
7. Những rủi ro của việc không ăn uống lành mạnh là gì?
8. Tôi có thể thực hiện một số thay đổi đơn giản đối với chế độ ăn uống của mình là gì?
9. Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng tôi nhận được đủ vitamin và khoáng chất?
10. Những rủi ro của việc không nhận đủ vitamin và khoáng chất?

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Health and Fitness

Health and fitness are important topics for IELTS speaking. Here are some ideas for questions you could ask your doctor about these topics.

1.What are some simple things I can do to improve my health?
2.What are the benefits of exercise?
3.How can I make sure I’m getting enough exercise?
4.What are the risks of not getting enough exercise?
5.How can I eat healthier?
6.What are the benefits of eating healthy?
7.What are the risks of not eating healthy?
8.What are some simple changes I can make to my diet?
9.How can I make sure I’m getting enough vitamins and minerals?
10.What are the risks of not getting enough vitamins and minerals?

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider