145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Vocabulary – Vocabulary IELTS Listening

Home - IELTS - IELTS Vocabulary – Vocabulary IELTS Listening

IELTS Vocabulary – Vocabulary IELTS Listening

IELTS Vocabulary – Học từ vựng IELTS Listening để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS – Tổng hợp từ vựng cần thiết để tham dự kỳ thi IELTS

(English below)

IELTS Vocabulary

IELTS Listening là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS. Phần nghe được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Phần nghe được chia thành bốn phần, mỗi phần trở nên khó khăn hơn.

Mẹo IELTS Listening:

1. Làm quen với định dạng kiểm tra IELTS Listening

Bài kiểm tra IELTS Listening được chia thành bốn phần, mỗi phần trở nên khó khăn hơn.

2. Nghe tiếng Anh mỗi ngày

Lắng nghe tiếng Anh mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe. Bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài liệu nghe tiếng Anh trên Internet, chẳng hạn như các trang web tin tức, podcast và đài phát thanh trực tuyến.

3. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành IELTS Listening

Các bài kiểm tra thực hành IELTS Listening là một cách tuyệt vời để làm quen với định dạng kiểm tra IELTS Listening và cải thiện kỹ năng nghe của bạn. Bạn có thể tìm thấy nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS Listening trực tuyến.

4. Chú ý đến từ vựng

Một trong những điều quan trọng nhất cần làm khi chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Listening là tập trung vào từ vựng. Lập danh sách các từ và cụm từ mà bạn cần học và thực hành bằng cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh.

5. Tập trung vào việc hiểu ý tưởng chính

Khi bạn đang nghe một đoạn văn trên bài kiểm tra IELTS Listening, điều quan trọng là phải tập trung vào việc hiểu ý tưởng chính. Don Tiết bị cuốn vào các chi tiết.

6. Thực hành ghi chú

Một kỹ năng quan trọng khác để thực hành cho bài kiểm tra IELTS Listening là ghi chú. Bạn sẽ được cung cấp một mảnh giấy và một cây bút chì để viết ra câu trả lời của bạn, nhưng bạn sẽ chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để làm điều đó. Thực hành ghi chú nhanh chóng và hiệu quả.

7. Thư giãn và đừng lo lắng

Điều quan trọng nhất cần làm vào ngày kiểm tra IELTS Listening là thư giãn và không lo lắng. Nếu bạn đã chuẩn bị tốt, thì bạn sẽ làm tốt. Chỉ cần dành thời gian của bạn và tập trung vào việc hiểu các đoạn văn.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Vocabulary IELTS Listening

IELTS Listening is an important section of the IELTS test. The listening section is designed to test your ability to understand spoken English. The listening section is divided into four parts, each part becoming progressively more difficult.

IELTS Listening tips:

1. Get familiar with the IELTS listening test format

The IELTS listening test is divided into four parts, each part becoming progressively more difficult.

2. Listen to English every day

Listening to English every day will help you to improve your listening skills. You can find many sources of English listening material on the internet, such as news websites, podcasts, and online radio stations.

3. Take IELTS listening practice tests

IELTS listening practice tests are an excellent way to familiarize yourself with the IELTS listening test format and to improve your listening skills. You can find many IELTS listening practice tests online.

4. Pay attention to vocabulary

One of the most important things to do when preparing for the IELTS listening test is to focus on vocabulary. Make a list of the words and phrases that you need to learn and practice using them in context.

5. Focus on understanding the main idea

When you are listening to a passage on the IELTS listening test, it is important to focus on understanding the main idea. Don’t get caught up on the details.

6. Practice note-taking

Another important skill to practice for the IELTS listening test is taking notes. You will be given a piece of paper and a pencil to write down your answers, but you will only have a limited amount of time to do so. Practice taking notes quickly and efficiently.

7. Relax and don’t worry

The most important thing to do on the day of the IELTS listening test is to relax and not worry. If you have prepared well, then you will do fine. Just take your time and focus on understanding the passages.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider