145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking: Các từ nên dùng – Words that should be used in IELTS Speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking: Các từ nên dùng – Words that should be used in IELTS Speaking

IELTS Speaking: Các từ nên dùng – Words that should be used in IELTS Speaking

IELTS Speaking: Các từ nên dùng – Hãy học cách sử dụng từ vựng của IELTS speaking hữu ích và đúng với đề bài.

(English below)

IELTS Speaking: Các từ nên dùng

IELTS Speaking không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn phải rất cẩn thận về những từ bạn sử dụng. Dưới đây là một số từ nên được sử dụng trong IELTS Speaking:

1. Sử dụng các từ chính thức: IELTS Speaking là một bài kiểm tra chính thức và bạn nên sử dụng các từ chính thức trong suốt bài kiểm tra. Ví dụ: sử dụng các từ như ‘kiểm tra,‘ điều tra, ‘đánh giá, v.v.

2. Sử dụng các từ học thuật: IELTS Speaking là một bài kiểm tra học thuật và bạn nên sử dụng các từ học thuật. Ví dụ, sử dụng các từ như ‘lý thuyết,‘ giả thuyết, ‘hiện tượng, v.v.

3. Sử dụng các từ khó khăn: IELTS Speaking là một bài kiểm tra khó và bạn nên sử dụng các từ khó. Ví dụ, sử dụng các từ như ‘che khuất,’ ’mơ hồ,’ mơ hồ, v.v.

4. Sử dụng các từ cụ thể: IELTS Speaking là một bài kiểm tra cụ thể và bạn nên sử dụng các từ cụ thể. Ví dụ: sử dụng các từ như ‘dữ liệu,‘ thông tin, ‘thống kê, v.v.

5. Sử dụng các từ kỹ thuật: IELTS Speaking là một bài kiểm tra kỹ thuật và bạn nên sử dụng các từ kỹ thuật. Ví dụ: sử dụng các từ như ‘phương pháp,‘ nhạc cụ, ‘đo lường, v.v.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Words that should be used in IELTS Speaking

IELTS speaking is not an easy task. You have to be very careful about the words you use. Here are some words that should be used in IELTS speaking:

1. Use formal words: IELTS speaking is a formal test and you should use formal words throughout the test. For example, use words like ‘examine’, ‘investigate’, ‘evaluate’, etc.

2. Use academic words: IELTS speaking is an academic test and you should use academic words. For example, use words like ‘theory’, ‘hypothesis’, ‘phenomenon’, etc.

3. Use difficult words: IELTS speaking is a difficult test and you should use difficult words. For example, use words like ‘obscure’, ‘ambiguous’, ‘nebulous’, etc.

4. Use specific words: IELTS speaking is a specific test and you should use specific words. For example, use words like ‘data’, ‘information’, ‘statistics’, etc.

5. Use technical words: IELTS speaking is a technical test and you should use technical words. For example, use words like ‘methodology’, ‘instrumentation’, ‘measurement’, etc.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider