145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Outline Writing – Cách Viết Bản Tóm Tắt Task 2 – Outline Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Outline Writing – Cách Viết Bản Tóm Tắt Task 2 – Outline Writing Task 2

IELTS Outline Writing – Cách Viết Bản Tóm Tắt Task 2 – Outline Writing Task 2

IELTS Outline Writing – Cách Viết Bản Tóm Tắt Task 2 – Hướng dẫn chi tiết cách viết bản tóm tắt Task 2 trong kỳ thi IELTS của bạn để đạt điểm cao.

(English below)

IELTS Outline Writing – Cách Viết Bản Tóm Tắt Task 2

Task 2 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là điều mà rất nhiều sinh viên thấy là khá khó khăn. Rốt cuộc, bạn chỉ có 40 phút để viết một bài luận dài tối thiểu 250 từ. Đây có thể là một thách thức khá lớn, đặc biệt nếu bạn không quen viết các bài tiểu luận dưới áp lực.

Một cách để đảm bảo rằng bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong giới hạn thời gian là có một phác thảo rõ ràng về những gì bạn sẽ viết trước khi bạn bắt đầu. Điều này sẽ giúp giữ cho bạn tập trung và theo dõi, và nó cũng sẽ giúp bạn dễ dàng thêm vào ý tưởng của riêng bạn khi bạn đi cùng.

Điều đầu tiên bạn cần làm là xem xét câu hỏi đã được đặt ra. Bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu những gì nó yêu cầu bạn làm, và bạn cũng cần xác định các từ và cụm từ khóa mà bạn cần sử dụng trong câu trả lời của mình.

Một khi bạn đã làm điều này, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch bài luận của mình. Bạn cần quyết định những điểm bạn sẽ đưa vào câu trả lời của mình và bạn cũng cần suy nghĩ về cách bạn sẽ cấu trúc bài luận của mình. Nó thường là một ý tưởng tốt để bắt đầu với một phần giới thiệu, tiếp theo là một cơ thể chính và sau đó là một kết luận.

Khi bạn có một cấu trúc cơ bản tại chỗ, bạn có thể bắt đầu điền vào các chi tiết. Hãy chắc chắn rằng bạn sao lưu điểm của bạn với bằng chứng và bạn giải thích rõ ràng ý tưởng của mình. Nếu bạn có thể làm điều này, thì bạn sẽ có thể viết một bài luận tốt trong thời gian bạn có sẵn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Outline Writing Task 2

Task 2 of the IELTS Writing Test is something that a lot of students find to be quite daunting. After all, you only have 40 minutes to write an essay that is a minimum of 250 words long. This can be quite a challenge, especially if you are not used to writing essays under pressure.

One way to make sure that you are able to complete the task within the time limit is to have a clear outline of what you are going to write before you start. This will help to keep you focused and on track, and it will also make it easier for you to add in your own ideas as you go along.

The first thing that you need to do is to take a look at the question that has been set. You need to make sure that you understand what it is asking you to do, and you also need to identify the key words and phrases that you need to use in your answer.

Once you have done this, you can start to plan your essay. You need to decide what points you are going to include in your answer, and you also need to think about how you are going to structure your essay. It is usually a good idea to start with an introduction, followed by a main body and then a conclusion.

Once you have a basic structure in place, you can start to fill in the details. Make sure that you back up your points with evidence, and that you explain your ideas clearly. If you can do this, then you should be able to write a good essay in the time that you have available.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider