145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ vựng IELTS 7.0 – IELTS vocabulary 7.0

Home - IELTS - Từ vựng IELTS 7.0 – IELTS vocabulary 7.0

Từ vựng IELTS 7.0 – IELTS vocabulary 7.0

Từ vựng IELTS 7.0 – Học từ vựng IELTS 7.0 để nâng cao điểm số IELTS của bạn và trở thành người thành công!

(English below)

Từ vựng IELTS 7.0

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc chuẩn bị cho IELTS là học càng nhiều từ vựng càng tốt. Danh sách từ vựng IELTS dưới đây cung cấp một điểm khởi đầu tuyệt vời để tăng vốn từ vựng IELTS của bạn.

Từ vựng của IELTS được chia thành một số loại khác nhau, mỗi loại có danh sách các từ riêng. Các danh mục là:

Từ học thuật

Từ chung

Các từ cụ thể theo chủ đề

Sự hợp tác

Thành ngữ

Từ học thuật

Danh sách từ vựng IELTS học thuật là điều cần thiết cho những người muốn ghi điểm tốt trong bài kiểm tra học thuật của IELTS. Các từ trong danh sách này đều thường được sử dụng trong các văn bản học thuật, vì vậy, nó rất quan trọng để học chúng.

Từ chung

Danh sách từ vựng của IELTS chung là hoàn hảo cho những người đang làm bài kiểm tra IELTS chung. Các từ trong danh sách này đều được sử dụng thường được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày, vì vậy chúng hoàn hảo cho những người muốn cải thiện kỹ năng nghe và nghe của họ.

Các từ cụ thể theo chủ đề

Danh sách từ vựng IELTS dành riêng cho chủ đề là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những người muốn ghi điểm tốt trong bài kiểm tra IELTS. Các từ trong danh sách này đều liên quan đến các chủ đề cụ thể, vì vậy chúng hoàn hảo cho những người muốn cải thiện vốn từ vựng của họ cho bài kiểm tra IELTS.

Sự hợp tác

Sự hợp tác là những từ thường được sử dụng cùng nhau. Danh sách COLLOCATION IELTS là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những người muốn ghi điểm tốt trong bài kiểm tra IELTS. Các từ trong danh sách này đều là các cộng tác thường được sử dụng, vì vậy chúng hoàn hảo cho những người muốn cải thiện từ vựng của họ cho bài kiểm tra IELTS.

Thành ngữ

Thành ngữ là những từ hoặc cụm từ có ý nghĩa khác với nghĩa đen của các từ. Danh sách IELTS Idioms là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những người muốn ghi điểm tốt trong bài kiểm tra IELTS. Các từ trong danh sách này đều là thành ngữ thường được sử dụng, vì vậy chúng hoàn hảo cho những người muốn cải thiện từ vựng của họ cho bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: IELTS

 


IELTS vocabulary 7.0

One of the most important aspects of preparing for IELTS is to learn as much vocabulary as possible. The IELTS vocabulary list below provides a great starting point for increasing your IELTS vocabulary.

IELTS vocabulary is divided into several different categories, each with its own list of words. The categories are:

Academic words

General words

Topic-specific words

Collocations

Idioms

Academic words

The Academic IELTS vocabulary list is essential for those who want to score well on the IELTS Academic test. The words in this list are all commonly used in academic texts, so it’s important to learn them.

General words

The General IELTS vocabulary list is perfect for those who are taking the General IELTS test. The words in this list are all commonly used in everyday conversation, so they’re perfect for those who want to improve their speaking and listening skills.

Topic-specific words

The Topic-specific IELTS vocabulary list is a great resource for those who want to score well on the IELTS test. The words in this list are all related to specific topics, so they’re perfect for those who want to improve their vocabulary for the IELTS test.

Collocations

Collocations are words that are often used together. The IELTS Collocations list is a great resource for those who want to score well on the IELTS test. The words in this list are all commonly used collocations, so they’re perfect for those who want to improve their vocabulary for the IELTS test.

Idioms

Idioms are words or phrases that have a meaning that is different from the literal meaning of the words. The IELTS Idioms list is a great resource for those who want to score well on the IELTS test. The words in this list are all commonly used idioms, so they’re perfect for those who want to improve their vocabulary for the IELTS test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider