145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Level Test – Free Online Assessment – IELTS at all levels

Home - IELTS - IELTS Level Test – Free Online Assessment – IELTS at all levels

IELTS Level Test – Free Online Assessment – IELTS at all levels

IELTS Level Test – Free Online Assessment – Test your English language proficiency now with this comprehensive IELTS level test. Get an accurate assessment of your current English language level and find out which IELTS level is best for you.

(English below)

IELTS Level Test – Free Online Assessment

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký đại học, giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất sử dụng cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được thực hiện rộng rãi nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS có sẵn ở hơn 500 địa điểm tại hơn 140 quốc gia, giúp người tham gia thử nghiệm tìm thấy một trung tâm thử nghiệm gần với họ.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và đáng tin cậy. Nó được thiết kế để phản ánh việc sử dụng tiếng Anh ngoài đời thực, vì vậy nó là lý tưởng cho những người cần sử dụng tiếng Anh cho công việc hoặc học tập.

IELTS là một bài kiểm tra an toàn. Nhận dạng thử nghiệm Nhận dạng được xác minh và tất cả các vật liệu thử nghiệm được lưu trữ và theo dõi an toàn.

IELTS là một bài kiểm tra linh hoạt. Những người tham gia thử nghiệm có thể chọn thực hiện đào tạo chung của IELTS hoặc IELTS, tùy thuộc vào nhu cầu của họ.

IELTS là một bài kiểm tra được công nhận rộng rãi. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký đại học, giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất sử dụng cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được thực hiện rộng rãi nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS có sẵn ở hơn 500 địa điểm tại hơn 140 quốc gia, giúp người tham gia thử nghiệm tìm thấy một trung tâm thử nghiệm gần với họ.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và đáng tin cậy. Nó được thiết kế để phản ánh việc sử dụng tiếng Anh ngoài đời thực, vì vậy nó là lý tưởng cho những người cần sử dụng tiếng Anh cho công việc hoặc học tập.

IELTS là một bài kiểm tra an toàn. Nhận dạng thử nghiệm Nhận dạng được xác minh và tất cả các vật liệu thử nghiệm được lưu trữ và theo dõi an toàn.

IELTS là một bài kiểm tra linh hoạt. Những người tham gia thử nghiệm có thể chọn thực hiện đào tạo chung của IELTS hoặc IELTS, tùy thuộc vào nhu cầu của họ.

IELTS là một bài kiểm tra được công nhận rộng rãi. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

 

Tags: IELTS

 


IELTS at all levels

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for study, work and migration.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for university, higher education or professional registration

IELTS General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country or who need to work where English is the language of communication

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is the only English language test that uses all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is the most widely taken English language test in the world. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is available in over 500 locations in more than 140 countries, making it convenient for test takers to find a test centre close to them.

IELTS is a fair and reliable test. It is designed to reflect real-life use of English, so it is ideal for those who need to use English for work or study.

IELTS is a secure test. Test takers’ identities are verified and all test materials are securely stored and monitored.

IELTS is a flexible test. Test takers can choose to take IELTS Academic or IELTS General Training, depending on their needs.

IELTS is a widely recognised test. It is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency. It is the world’s most popular English language test for study, work and migration.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for university, higher education or professional registration

IELTS General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country or who need to work where English is the language of communication

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is the only English language test that uses all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is the most widely taken English language test in the world. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is available in over 500 locations in more than 140 countries, making it convenient for test takers to find a test centre close to them.

IELTS is a fair and reliable test. It is designed to reflect real-life use of English, so it is ideal for those who need to use English for work or study.

IELTS is a secure test. Test takers’ identities are verified and all test materials are securely stored and monitored.

IELTS is a flexible test. Test takers can choose to take IELTS Academic or IELTS General Training, depending on their needs.

IELTS is a widely recognised test. It is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider