145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Idioms – IDIOM commonly used in IELTS

Home - IELTS - IELTS Idioms – IDIOM commonly used in IELTS

IELTS Idioms – IDIOM commonly used in IELTS

IELTS Idioms – Learn the most common Idioms used in IELTS and get your best score!

(English below)

IELTS Idioms

Một thành ngữ là một cụm từ hoặc biểu thức có ý nghĩa khác với nghĩa đen của các từ trong đó. Thành ngữ thường được sử dụng trong lời nói và viết để thêm màu sắc hoặc sự quan tâm, và chúng cũng có thể là một cách để truyền đạt những ý tưởng khó diễn tả theo nghĩa đen.

Có nhiều thành ngữ thường được sử dụng trong các bài nói và viết của IELTS. Dưới đây là một số trong những cái phổ biến nhất:

1. “Tốt nhất của cả hai thế giới”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một tình huống mà bạn có thể có những điều tốt nhất trong hai điều khác nhau. Ví dụ, bạn có thể nói “Tôi đang tìm kiếm một công việc sẽ cho tôi những điều tốt nhất của cả hai thế giới – một mức lương tốt và giờ linh hoạt.”

2. “Một miếng bánh”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một cái gì đó rất dễ thực hiện. Ví dụ, bạn có thể nói “Ielts là một miếng bánh – Tôi chắc chắn tôi sẽ có được điểm số cao!”

3. “Một giọt trong đại dương”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một cái gì đó rất nhỏ so với một cái gì đó khác. Ví dụ, bạn có thể nói “số tiền tôi đã tiết kiệm được là một lần giảm trong đại dương so với những gì tôi cần để mua một ngôi nhà.”

4. “Giết hai con chim bằng một hòn đá”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một tình huống mà bạn có thể đạt được hai điều với một hành động. Ví dụ, bạn có thể nói “Tôi sẽ giết hai con chim bằng một hòn đá và mua một chiếc xe mới và một ngôi nhà mới cùng một lúc.”

5. “Một lần trong một mặt trăng xanh”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một cái gì đó rất hiếm khi xảy ra. Ví dụ, bạn có thể nói “Tôi chỉ đi uống một lần trong một mặt trăng xanh.”

6. “Barking Up Sai Tree”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một tình huống mà bạn đang tìm kiếm một cái gì đó không đúng chỗ. Ví dụ, bạn có thể nói “Tôi đã tìm kiếm chìa khóa của mình trong một giờ – tôi phải sủa sai cây.”

7. “Đánh xung quanh bụi rậm”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một tình huống mà ai đó đang tránh nói về điều gì đó trực tiếp. Ví dụ, bạn có thể nói “Tôi hỏi anh ấy nghĩ gì về kiểu tóc mới của tôi, nhưng anh ấy chỉ đánh xung quanh bụi rậm và không cho tôi một câu trả lời thẳng thắn.”

8. “Cắn nhiều hơn bạn có thể nhai”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một tình huống mà ai đó đảm nhận nhiều hơn họ có thể xử lý. Ví dụ, bạn có thể nói “Tôi cắn nhiều hơn tôi có thể nhai khi tôi quyết định thực hiện ba dự án mới tại nơi làm việc.”

9. “Break a Chân”

Thành ngữ này được sử dụng để chúc ai đó may mắn, đặc biệt là trước khi họ làm điều gì đó rủi ro hoặc khó khăn. Ví dụ, bạn có thể nói “Bạn sẽ làm rất tốt trong bài kiểm tra IELTS của bạn – phá vỡ một chân!”

10. “Đốt dầu nửa đêm”

Thành ngữ này được sử dụng để mô tả một tình huống mà ai đó làm việc vào đêm khuya. Ví dụ, bạn có thể nói “Tôi đã đốt dầu nửa đêm gần đây vì tôi đã rất bận rộn trong công việc.”

 

Tags: IELTS

 


IDIOM commonly used in IELTS

An idiom is a phrase or expression that has a meaning that is different from the literal meaning of the words in it. Idioms are often used in speech and writing to add color or interest, and they can also be a way to communicate ideas that are difficult to express literally.

There are many idioms that are commonly used in IELTS speaking and writing. Here are some of the most common ones:

1. “The best of both worlds”

This idiom is used to describe a situation where you can have the best of two different things. For example, you might say “I’m looking for a job that will give me the best of both worlds – a good salary and flexible hours.”

2. “A piece of cake”

This idiom is used to describe something that is very easy to do. For example, you might say “IELTS is a piece of cake – I’m sure I’ll get a high score!”

3. “A drop in the ocean”

This idiom is used to describe something that is very small in comparison to something else. For example, you might say “The amount of money I’ve saved is a drop in the ocean compared to what I need to buy a house.”

4. “Kill two birds with one stone”

This idiom is used to describe a situation where you can achieve two things with one action. For example, you might say “I’m going to kill two birds with one stone and buy a new car and a new house at the same time.”

5. “Once in a blue moon”

This idiom is used to describe something that happens very rarely. For example, you might say “I only go out for a drink once in a blue moon.”

6. “Barking up the wrong tree”

This idiom is used to describe a situation where you are looking for something in the wrong place. For example, you might say “I’ve been looking for my keys for an hour – I must be barking up the wrong tree.”

7. “Beat around the bush”

This idiom is used to describe a situation where someone is avoiding talking about something directly. For example, you might say “I asked him what he thought of my new haircut, but he just beat around the bush and didn’t give me a straight answer.”

8. “Bite off more than you can chew”

This idiom is used to describe a situation where someone takes on more than they can handle. For example, you might say “I bit off more than I could chew when I decided to take on three new projects at work.”

9. “Break a leg”

This idiom is used to wish someone good luck, especially before they do something that is risky or difficult. For example, you might say “You’re going to do great in your IELTS test – break a leg!”

10. “Burn the midnight oil”

This idiom is used to describe a situation where someone works late into the night. For example, you might say “I’ve been burning the midnight oil lately because I’ve been so busy at work.”

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider