145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng dẫn trả lời Speaking Part 1 IELTS – Instructions to answer Speaking Part 1

Home - IELTS - Hướng dẫn trả lời Speaking Part 1 IELTS – Instructions to answer Speaking Part 1

Hướng dẫn trả lời Speaking Part 1 IELTS – Instructions to answer Speaking Part 1

Hướng dẫn trả lời Speaking Part 1 IELTS – Tìm hiểu cách trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 1 bằng tiếng Việt để đạt điểm cao hơn!

(English below)

Hướng dẫn trả lời Speaking Part 1 IELTS

IELTS Speaking phần 1 là cuộc trò chuyện 3-5 phút với một giám khảo. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích. Bạn nên trả lời từng câu hỏi đầy đủ nhất có thể.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn làm hết sức mình trong IELTS Speaking phần 1:

1. Thư giãn và là chính mình

Người kiểm tra không tìm kiếm những câu trả lời hoàn hảo bằng tiếng Anh hoặc dài, phức tạp. Họ chỉ muốn xem bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh tốt như thế nào. Vì vậy, hãy thư giãn và là chính mình.

2. Nói rõ ràng và từ từ

Người kiểm tra cần có khả năng hiểu những gì bạn nói. Vì vậy, nói rõ ràng và chậm rãi.

3. Đưa ra câu trả lời đầy đủ

Nó rất quan trọng để đưa ra câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi của giám khảo. Điều đó có nghĩa là bạn nên bao gồm tất cả các thông tin họ yêu cầu, và bạn cũng nên thêm thông tin để làm cho câu trả lời của bạn thú vị hơn.

4. Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp

Giám khảo sẽ rất ấn tượng nếu bạn sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp khác nhau trong câu trả lời của bạn. Vì vậy, hãy cố gắng thay đổi cấu trúc câu của bạn và sử dụng các từ khác nhau để thể hiện bản thân.

5. Hãy chuẩn bị

Đó là một ý tưởng tốt để suy nghĩ về một số chủ đề và câu hỏi có thể trước khi kiểm tra của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ chuẩn bị nhiều hơn và bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện với người kiểm tra.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Instructions to answer Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 is a 3-5 minute conversation with an examiner. The examiner will ask you questions about yourself and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies and interests. You should answer each question as fully as possible.

Here are some tips to help you do your best in IELTS Speaking Part 1:

1. Relax and be yourself

The examiner is not looking for perfect English or long, complicated answers. They just want to see how well you can communicate in English. So, relax and be yourself.

2. Speak clearly and slowly

The examiner needs to be able to understand what you’re saying. So, speak clearly and slowly.

3. Give full answers

It’s important to give full answers to the examiner’s questions. That means you should include all the information they ask for, and you should also add extra information to make your answer more interesting.

4. Use a range of vocabulary and grammar

The examiner will be impressed if you use a range of different vocabulary and grammar in your answers. So, try to vary your sentence structure and use different words to express yourself.

5. Be prepared

It’s a good idea to think about some possible topics and questions before your test. That way, you’ll be more prepared and you’ll feel more confident when you speak to the examiner.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider