145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Email Request for Salary Increase – Tips and Sample Template – Mẫu mail yêu cầu tăng lương

Home - Writing - Email Request for Salary Increase – Tips and Sample Template – Mẫu mail yêu cầu tăng lương

Email Request for Salary Increase – Tips and Sample Template – Mẫu mail yêu cầu tăng lương

Email Request for Salary Increase – Tips and Sample Template – Mẫu mail yêu cầu tăng lương.

Bạn nào đi làm lâu mà chưa được tăng lương thì gởi cho sếp nhắc nhẹ một cái nè.

Email Request for Salary Increase

Subject: Request for Salary Increase

Dear [Manager’s Name],

I am writing to respectfully request a salary increase, as I believe that my contributions to the company have merited such an increase.

As you know, I have been working with the company for [time period] and during this time, I have consistently demonstrated my ability to perform my duties to the highest standard. I have been proactive in seeking out new challenges and have taken on additional responsibilities, which have resulted in positive outcomes for the company.

Furthermore, I have researched industry standards and have compared my current salary to those of other professionals in similar roles, and I believe that my salary is not commensurate with my level of experience and expertise. Therefore, I am requesting a salary increase of [amount or percentage], which I believe is a fair reflection of my contributions to the company.

I understand that the company may have budget constraints and that a salary increase may not be possible at this time. However, I would appreciate the opportunity to discuss this matter further with you and explore potential solutions that could meet both our needs.

Thank you for your time and consideration.

Yours sincerely,
[Your Name]

 

 

Mẫu mail yêu cầu tăng lương

Chủ đề: Xin tăng lương

Kính gửi [Tên người quản lý],

Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn và công ty đã cho tôi cơ hội được làm việc tại đây trong thời gian vừa qua. Tôi rất vui mừng vì đã được đóng góp vào sự phát triển và thành công của công ty.

Trong thời gian làm việc ở đây, tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất và vượt qua mục tiêu được đề ra. Tôi đã đảm nhận các trách nhiệm bổ sung và luôn đưa ra những kết quả chất lượng cao. Tôi tin rằng đóng góp của mình cho công ty là rất đáng kể và kinh nghiệm của tôi đã được cải thiện rõ rệt trong suốt thời gian làm việc tại đây.

Vì vậy, tôi muốn xin được tăng lương để phản ánh mức độ đóng góp và thành tích của mình đối với công ty. Tôi đã tìm hiểu về tiêu chuẩn lương trong ngành và đã so sánh mức lương của mình với những người làm công việc tương tự và tôi tin rằng mức lương hiện tại của tôi không phản ánh đúng năng lực của mình. Do đó, tôi xin đề nghị tăng lương một khoản là [số tiền hoặc phần trăm] và tôi tin rằng đây là mức lương hợp lý và công bằng.

Tôi hiểu rằng việc xin tăng lương có thể làm người quản lý khó khăn trong việc quản lý ngân sách và phân phối nguồn lực. Tuy nhiên, tôi mong muốn được thảo luận thêm về vấn đề này và có thể tìm ra các giải pháp khả thi để đáp ứng cả nhu cầu của công ty và cá nhân tôi.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc email của tôi. Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi của bạn.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider