145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tổ Chức Thi IELTS – Chia Sẻ Thông Tin & Kinh Nghiệm – Organize IELTS test

Home - IELTS - Tổ Chức Thi IELTS – Chia Sẻ Thông Tin & Kinh Nghiệm – Organize IELTS test

Tổ Chức Thi IELTS – Chia Sẻ Thông Tin & Kinh Nghiệm – Organize IELTS test

Tổ Chức Thi IELTS – Chia Sẻ Thông Tin & Kinh Nghiệm – Tìm hiểu cách tổ chức thi IELTS, hướng dẫn để đạt kết quả cao và những kinh nghiệm ý nghĩa từ các thí sinh đã thi thành công.

(English below)

Tổ Chức Thi IELTS – Chia Sẻ Thông Tin & Kinh Nghiệm

IELTS: Những gì bạn cần biết về việc làm bài kiểm tra

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, điều quan trọng là phải hiểu các chi tiết và yêu cầu của bài kiểm tra để đảm bảo bạn đã chuẩn bị và sẵn sàng làm hết sức mình. IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của người nói tiếng Anh không bản địa. Bài kiểm tra được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

IELTS được chia thành hai phần: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học tại một trường cao đẳng hoặc đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người cần trình độ ngôn ngữ cho mục đích làm việc hoặc nhập cư. Các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung có cấu trúc tương tự, nhưng nội dung và trọng tâm của các nhiệm vụ là khác nhau.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất có thể. Điểm tổng thể được tính bằng cách lấy trung bình của bốn phần.

Phần đọc bao gồm ba văn bản, có thể được lấy từ sách, báo, tạp chí hoặc nguồn trực tuyến. Các văn bản khác nhau về phong cách, độ dài và khó khăn, và được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu biết và giải thích tiếng Anh bằng văn bản.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu người thử nghiệm viết một bài luận 150 từ để trả lời lời nhắc, trong khi nhiệm vụ thứ hai yêu cầu người làm bài kiểm tra viết một bài luận 250 từ để trả lời lời nhắc. Cả hai bài tiểu luận phải được viết theo phong cách chính thức và thể hiện trình độ tiếng Anh cao.

Phần nghe bao gồm bốn bản ghi âm, có thể được lấy từ các cuộc hội thoại, bài giảng hoặc phát sóng. Các bản ghi được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của người chơi bài kiểm tra.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo. Người thử nghiệm dự kiến ​​sẽ chứng minh khả năng tương tác bằng tiếng Anh bằng cách trả lời các câu hỏi và tham gia vào cuộc trò chuyện.

Để tham gia kỳ thi IELTS, những người làm bài kiểm tra phải đăng ký với một trong ba trung tâm kiểm tra chính thức. Nói chung, quy trình đăng ký yêu cầu một hình thức nhận dạng hợp lệ, chẳng hạn như hộ chiếu và phí đăng ký. Điều quan trọng là phải đăng ký sớm, vì ngày thi thường được đặt trước vài tháng.

Khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc và định dạng của bài kiểm tra. Ngoài ra, điều quan trọng là phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong kỳ thi, chẳng hạn như đọc hiểu, viết thành thạo, nghe hiểu và nói trôi chảy. Có nhiều tài liệu nghiên cứu và bài kiểm tra thực hành có sẵn trực tuyến, cũng như các lớp học và chương trình dạy kèm có thể giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi.

Kỳ thi IELTS là một trải nghiệm đầy thách thức nhưng bổ ích có thể mở ra nhiều cơ hội. Bằng cách hiểu cấu trúc và yêu cầu của bài kiểm tra, cũng như chuẩn bị đầy đủ, bạn có thể tăng cơ hội thành công và đạt được điểm số bạn cần. Chúc may mắn!

 

Tags: IELTS

 


Organize IELTS test

IELTS: What You Need to Know About Taking the Test

Are you planning to take the IELTS exam? If so, it is important to understand the details and requirements of the test in order to ensure you are prepared and ready to do your best. IELTS, or the International English Language Testing System, is a standardized test used to evaluate the English language proficiency of non-native English speakers. The test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is divided into two sections: Academic and General Training. The Academic version is intended for those who wish to pursue higher education at a college or university, while the General Training version is for those who need a language qualification for work or immigration purposes. The Academic and General Training tests are similar in structure, but the content and focus of the tasks are different.

The IELTS exam is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest possible score. The overall score is calculated by taking the average of the four sections.

The Reading section consists of three texts, which may be taken from books, newspapers, magazines, or online sources. The texts vary in style, length, and difficulty, and are designed to assess the test-taker’s ability to understand and interpret written English.

The Writing section consists of two tasks. The first task requires the test-taker to write a 150-word essay in response to a prompt, while the second task requires the test-taker to write a 250-word essay in response to a prompt. Both essays must be written in a formal style and demonstrate a high level of English language proficiency.

The Listening section consists of four recordings, which may be taken from conversations, lectures, or radio broadcasts. The recordings are designed to assess the test-taker’s ability to understand spoken English.

The Speaking section consists of a face-to-face interview with an examiner. The test-taker is expected to demonstrate their ability to interact in English by responding to questions and engaging in conversation.

In order to take the IELTS exam, test-takers must register with one of the three official test centers. Generally, the registration process requires a valid form of identification, such as a passport, and a registration fee. It is important to register early, as the exam dates are often booked up several months in advance.

When preparing for the IELTS exam, it is important to understand the structure and format of the test. Additionally, it is important to develop the skills necessary to succeed on the exam, such as reading comprehension, writing proficiency, listening comprehension, and speaking fluency. There are many study materials and practice tests available online, as well as classes and tutoring programs that can help you prepare for the exam.

The IELTS exam is a challenging but rewarding experience that can open the door to many opportunities. By understanding the structure and requirements of the test, as well as preparing adequately, you can increase your chances of success and achieve the score you need. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider