145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Online Có Hiệu Quả Không? – Is IELTS online effective?

Home - IELTS - Học IELTS Online Có Hiệu Quả Không? – Is IELTS online effective?

Học IELTS Online Có Hiệu Quả Không? – Is IELTS online effective?

Học IELTS Online Có Hiệu Quả Không? – Tìm hiểu về việc học IELTS trực tuyến và đánh giá hiệu quả của nó. Tìm hiểu cách học IELTS hiệu quả nhất trên website này.

(English below)

Học IELTS Online Có Hiệu Quả Không?

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. IELTS được cung cấp theo hai định dạng: IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS. Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc muốn đăng ký chương trình đào tạo hoặc trường trung học ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Cambridge.

IELTS được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1989 và kể từ đó, hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện mỗi năm. IELTS hiện có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

IELTS Online là một khóa học chuẩn bị kiểm tra trực tuyến cho đào tạo chung của IELTS và IELTS. IELTS Online được cung cấp bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Cambridge.

IELTS Online là một khóa học 11 tuần cung cấp cho người tham gia thử nghiệm cơ hội để làm quen với định dạng thử nghiệm IELTS và thực hành các kỹ năng tiếng Anh của họ. Khóa học là tự nhịp độ và linh hoạt, vì vậy những người tham gia thử nghiệm có thể học tại một thời điểm và địa điểm phù hợp với họ.

IELTS Online được thiết kế để giúp các người tham gia kiểm tra đạt được điểm số tốt nhất có thể trong bài kiểm tra IELTS. Khóa học bao gồm cả bốn kỹ năng được kiểm tra trong bài kiểm tra IELTS: đọc, viết, nghe và nói. Những người tham gia thử nghiệm sẽ có quyền truy cập vào nhiều tài nguyên, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, bài học video, mẹo và lời khuyên từ các chuyên gia IELTS.

IELTS Online là một cách hiệu quả để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Khóa học được thiết kế để giúp kiểm tra các trình thực hiện cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ và làm quen với định dạng thử nghiệm IELTS. Khóa học là tự nhịp độ và linh hoạt, vì vậy những người tham gia thử nghiệm có thể học tại một thời điểm và địa điểm phù hợp với họ. IELTS Online là một cách hiệu quả để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Is IELTS online effective?

IELTS, the International English Language Testing System, is a test of English proficiency for non-native English speakers. IELTS is offered in two formats: IELTS Academic and IELTS General Training. IELTS Academic is for test takers who want to study at a tertiary level in an English-speaking country or who want to professionally register in an English-speaking country. IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who want to apply for a training program or secondary school in an English-speaking country.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment.

IELTS was first introduced in 1989 and since then, over 3 million tests have been taken each year. IELTS is now available in over 140 countries.

IELTS Online is an online test preparation course for IELTS Academic and IELTS General Training. IELTS Online is offered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment.

IELTS Online is an 11-week course that provides test takers with an opportunity to familiarise themselves with the IELTS test format and to practise their English language skills. The course is self-paced and flexible, so test takers can study at a time and place that suits them.

IELTS Online is designed to help test takers achieve their best possible score in the IELTS test. The course covers all four skills that are tested in the IELTS test: reading, writing, listening and speaking. Test takers will have access to a variety of resources, including practice tests, video lessons, tips and advice from IELTS experts.

IELTS Online is an effective way to prepare for the IELTS test. The course is designed to help test takers improve their English language skills and to familiarise themselves with the IELTS test format. The course is self-paced and flexible, so test takers can study at a time and place that suits them. IELTS Online is an effective way to prepare for the IELTS test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider