145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1 Questions and Answers (Vietnamese) – IELTS Speaking Part 1 questions

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1 Questions and Answers (Vietnamese) – IELTS Speaking Part 1 questions

IELTS Speaking Part 1 Questions and Answers (Vietnamese) – IELTS Speaking Part 1 questions

IELTS Speaking Part 1 Questions and Answers (Vietnamese) – Get the most comprehensive collection of IELTS Speaking Part 1 Questions and Answers in Vietnamese. Improve your IELTS scores with our expert-curated materials.

(English below)

IELTS Speaking Part 1 Questions and Answers (Vietnamese)

Các câu hỏi về phần 1 của IELTS được thiết kế để khiến bạn nói về bản thân và cuộc sống của bạn. Các câu hỏi thường là cá nhân, vì vậy chúng có thể khó trả lời nếu bạn không quen nói về bản thân.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn trả lời các câu hỏi của IELTS Phần 1:

1. Dành thời gian của bạn

Bạn không phải là một cuộc đua để trả lời các câu hỏi, vì vậy hãy dành thời gian của bạn và suy nghĩ về câu trả lời của bạn. Giám khảo sẽ cho bạn một vài giây để suy nghĩ về từng câu hỏi trước khi bạn phải trả lời.

2. Hãy trung thực

Giám khảo không tìm kiếm câu trả lời đúng, họ chỉ muốn xem cách bạn giao tiếp bằng tiếng Anh. Vì vậy, nó rất quan trọng để trung thực trong câu trả lời của bạn và nói một cách tự nhiên.

3. Cho ví dụ

Nếu bạn có thể, hãy cố gắng đưa ra ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã hỏi về sở thích của mình, bạn có thể nói rằng tôi thích chơi tennis và chạy. Tôi cũng thích đọc và nghe nhạc.

4. Giữ câu trả lời của bạn có liên quan

Hãy chắc chắn rằng câu trả lời của bạn có liên quan đến câu hỏi. Ví dụ, nếu bạn đã hỏi về quê hương của bạn, thì không cần phải nói về điểm đến kỳ nghỉ yêu thích của bạn.

5. Tích cực

Cố gắng duy trì tích cực trong câu trả lời của bạn, ngay cả khi câu hỏi là về một cái gì đó tiêu cực. Ví dụ, nếu bạn được hỏi về một thời gian khi bạn thất vọng, bạn có thể nói rằng tôi đã thất vọng khi tôi không nhận được công việc tôi muốn, nhưng tôi đã học được từ kinh nghiệm và bây giờ tôi tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn. ”

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 1 questions

IELTS Speaking Part 1 questions are designed to get you talking about yourself and your life. The questions are usually personal, so they can be difficult to answer if you’re not used to talking about yourself.

Here are some tips to help you answer IELTS Speaking Part 1 questions:

1. Take your time

You’re not in a race to answer the questions, so take your time and think about your answers. The examiner will give you a few seconds to think about each question before you have to answer.

2. Be honest

The examiner is not looking for the ‘right’ answer, they just want to see how you communicate in English. So, it’s important to be honest in your answers and to speak naturally.

3. Give examples

If you can, try to give examples to support your answers. For example, if you’re asked about your hobbies, you could say “I like playing tennis and going for runs. I also like reading and listening to music.”

4. Keep your answers relevant

Make sure your answers are relevant to the question. For example, if you’re asked about your hometown, there’s no need to talk about your favourite holiday destination.

5. Be positive

Try to stay positive in your answers, even if the question is about something negative. For example, if you’re asked about a time when you were disappointed, you could say “I was disappointed when I didn’t get the job I wanted, but I learned from the experience and I’m now more confident in interviews.”

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider