145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Miễn Phí – Free IELTS test

Home - IELTS - Học IELTS Miễn Phí – Free IELTS test

Học IELTS Miễn Phí – Free IELTS test

Học IELTS Miễn Phí – Tổng Hợp Các Chương Trình Học IELTS Miễn Phí Từ Các Chuyên Gia Và Nhà Giáo Để Bạn Luyện Thi IELTS Nhanh Chóng Và Hiệu Quả

(English below)

Học IELTS Miễn Phí

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. IELTS là cần thiết để nghiên cứu tại nhiều trường cao đẳng và đại học nói tiếng Anh, và cũng thường là một yêu cầu về việc làm ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge. Bạn có thể làm bài kiểm tra IELTS tại bất kỳ trung tâm thử nghiệm nào của họ trên khắp thế giới.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330 USD, mặc dù phí có thể thấp hơn ở một số quốc gia. Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn học tại một trường đại học nói tiếng Anh và phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Thử nghiệm IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là cao nhất và 1 là thấp nhất. Tổng số điểm IELTS của bạn là trung bình điểm số của bạn trong bốn phần của bài kiểm tra.

Nếu bạn không hài lòng với điểm IELTS của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, bạn phải đợi ít nhất ba tháng giữa các lần thử nghiệm.

Thử nghiệm IELTS có giá trị trong hai năm. Sau hai năm, điểm IELTS của bạn hết hạn và bạn sẽ cần phải kiểm tra bài kiểm tra để gia hạn điểm số của bạn.

Bài kiểm tra IELTS là một cách công bằng và khách quan để đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo và có kinh nghiệm, và các câu hỏi kiểm tra dựa trên các tình huống thực tế.

Bài kiểm tra IELTS là một khoản đầu tư quan trọng trong tương lai của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, bài kiểm tra IELTS có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

 

Tags: IELTS

 


Free IELTS test

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The IELTS is required for study at many English-speaking colleges and universities, and is also often a requirement for employment in English-speaking countries. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment. You can take the IELTS test at any of their test centers around the world.

The IELTS test fee is $330 USD, although the fee may be lower in some countries. You can pay the IELTS test fee by credit card, debit card, or bank transfer.

The IELTS test is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for test takers who want to study at an English-speaking university, and the General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest and 1 being the lowest. Your total IELTS score is the average of your scores on the four sections of the test.

If you are not satisfied with your IELTS score, you can retake the test as many times as you like. However, you must wait at least three months between test attempts.

The IELTS test is valid for two years. After two years, your IELTS score expires and you will need to retake the test to renew your score.

The IELTS test is a fair and objective way to measure your English language proficiency. The test is administered by trained and experienced professionals, and the test questions are based on real-life situations.

The IELTS test is an important investment in your future. If you are planning to study or work in an English-speaking country, the IELTS test can help you achieve your goals.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider