145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Về Từ Vựng Công Nghệ IELTS – TECHNOLOGY IELTS vocabulary

Home - IELTS - Về Từ Vựng Công Nghệ IELTS – TECHNOLOGY IELTS vocabulary

Về Từ Vựng Công Nghệ IELTS – TECHNOLOGY IELTS vocabulary

Về Từ Vựng Công Nghệ IELTS – Học các từ vựng công nghệ để thành công trong bài thi IELTS của bạn!

(English below)

Về Từ Vựng Công Nghệ IELTS

Tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng trong những năm gần đây đã có tác động sâu sắc đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Từ cách chúng ta giao tiếp với nhau, đến cách chúng ta làm việc và chơi, công nghệ đã biến đổi cách chúng ta sống.

Mặc dù có nhiều lợi ích cho sự kết nối tăng lên này, nhưng cũng có một số nhược điểm tiềm năng. Một trong những mối quan tâm chính là cách sử dụng công nghệ để tạo điều kiện cho tội phạm. Cụ thể, việc sử dụng Internet để phạm tội như trộm cắp danh tính và gian lận là một vấn đề ngày càng tăng.

Một mối quan tâm khác là cách mà công nghệ có thể được sử dụng để xâm phạm quyền riêng tư của chúng ta. Ví dụ, việc sử dụng camera quan sát và các công nghệ giám sát khác đang ngày càng trở nên phổ biến, và điều này đang gây lo ngại về quyền riêng tư của chúng tôi.

Vì vậy, trong khi công nghệ có thể là một lực lượng tốt, chúng ta cần nhận thức được những rủi ro và mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng nó.

 

Tags: IELTS

 


TECHNOLOGY IELTS vocabulary

The rapid pace of technological change in recent years has had a profound impact on all aspects of our lives. From the way we communicate with each other, to the way we work and play, technology has transformed the way we live.

While there are many benefits to this increased connectivity, there are also some potential drawbacks. One of the key concerns is the way in which technology can be used to facilitate crime. In particular, the use of the internet to commit crimes such as identity theft and fraud is a growing problem.

Another concern is the way in which technology can be used to invade our privacy. For example, the use of CCTV cameras and other surveillance technologies is becoming increasingly common, and this is raising concerns about our right to privacy.

So, while technology can be a force for good, we need to be aware of the potential risks and hazards associated with its use.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider