145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm số của tôi trong IELTS – How to improve my listening score in IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm số của tôi trong IELTS – How to improve my listening score in IELTS

Cách cải thiện điểm số của tôi trong IELTS – How to improve my listening score in IELTS

Cách cải thiện điểm số của tôi trong IELTS – How to improve my listening score in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm số của tôi trong IELTS

1. Làm quen với định dạng của bài kiểm tra nghe IELTS: Bài kiểm tra nghe IELTS được chia thành bốn phần. Mỗi phần được thiết kế để đánh giá khả năng nghe và hiểu tiếng Anh nói của bạn. Mỗi phần chứa 10 câu hỏi và kéo dài khoảng 30 phút.

2. Cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn: Trước khi bạn thực hiện bài kiểm tra nghe IELTS, điều quan trọng là phải cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nghe những người nói tiếng Anh bản địa, xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình, và đọc sách và báo tiếng Anh.

3. Thực hành, thực hành, thực hành: Một trong những cách tốt nhất để cải thiện điểm nghe IELTS của bạn là thực hành. Có nhiều tài nguyên trực tuyến có sẵn để giúp bạn thực hành cho bài kiểm tra nghe IELTS. Bạn cũng có thể tìm thấy tài liệu thực hành trong các nhà sách hoặc thư viện.

4. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành: Thực hiện các bài kiểm tra thực hành là một bước quan trọng để chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS. Các bài kiểm tra thực hành có thể giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra, các loại câu hỏi được hỏi và các loại câu trả lời được đưa ra.

5. Tìm hiểu để xác định các từ khóa: Trong bài kiểm tra nghe IELTS, bạn sẽ được yêu cầu xác định các từ khóa từ đoạn văn. Học cách xác định các từ khóa một cách nhanh chóng và chính xác là điều cần thiết cho một số điểm tốt.

6. Lắng nghe cẩn thận: Khi bạn làm bài kiểm tra nghe IELTS, điều quan trọng là phải lắng nghe cẩn thận đoạn văn. Cố gắng tập trung vào cách phát âm và ngữ điệu của người nói, cũng như các từ họ đang sử dụng.

7. Ghi chú: Ghi chú trong khi bạn nghe có thể giúp bạn nhớ các chi tiết quan trọng.

8. Đọc các câu hỏi trước khi bạn lắng nghe: Trước khi bạn bắt đầu lắng nghe, hãy đọc kỹ các câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn hiểu đoạn văn tốt hơn và tập trung vào các thông tin liên quan.

9. Đừng vội vàng: Điều quan trọng là bạn phải dành thời gian khi trả lời các câu hỏi. Cơn sốt qua bài kiểm tra sẽ không giúp bạn có được điểm số tốt.

10. Xem lại câu trả lời của bạn: Sau khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, hãy xem lại câu trả lời của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi và kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn.

Bằng cách làm theo các bước này và thực hành thường xuyên, bạn sẽ có thể cải thiện điểm nghe IELTS của mình. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve my listening score in IELTS

1. Become familiar with the format of the IELTS listening test: The IELTS listening test is divided into four sections. Each section is designed to assess your ability to listen to and understand spoken English. Each section contains 10 questions and lasts approximately 30 minutes.

2. Improve your English listening skills: Before you take the IELTS listening test, it is important to improve your English listening skills. This can be done by listening to native English speakers, watching English movies and TV shows, and reading English books and newspapers.

3. Practice, practice, practice: One of the best ways to improve your IELTS listening score is to practice. There are many online resources available to help you practice for the IELTS listening test. You can also find practice materials in bookstores or libraries.

4. Take practice tests: Taking practice tests is an important step in preparing for the IELTS listening test. Practice tests can help you become familiar with the format of the test, the types of questions asked, and the types of answers given.

5. Learn to identify key words: In the IELTS listening test, you will be asked to identify key words from a passage. Learning to identify key words quickly and accurately is essential for a good score.

6. Listen carefully: When you take the IELTS listening test, it is important to listen carefully to the passage. Try to focus on the speaker’s pronunciation and intonation, as well as the words they are using.

7. Take notes: Taking notes while you listen can help you remember important details.

8. Read the questions before you listen: Before you start listening, read the questions carefully. This will help you to understand the passage better and focus on the relevant information.

9. Don’t rush: It is important to take your time when answering the questions. Rushing through the test will not help you get a good score.

10. Review your answers: After you have finished the test, review your answers. Make sure that you have answered all of the questions and check your spelling and grammar.

By following these steps and practicing regularly, you should be able to improve your IELTS listening score. Good luck!

Tags: , IELTS, CảiThiệnĐiểmSố, HọcTập, KỹNăngNghe, KỹNăngĐọc, KỹNăngViết, KỹNăngNói, ThựcHành, ChuẩnBịThi, ThànhThạoTiếngAnh

Hashtag: #GiaiĐoạnHọcIELTS #CảiThiệnĐiểmSố #ChiaSẻKinhNghiệm #ThựcHànhNhiều #HọcKỹLưỡng

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider