145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm nghe trong IELTS – How to improve listening score in IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm nghe trong IELTS – How to improve listening score in IELTS

Cách cải thiện điểm nghe trong IELTS – How to improve listening score in IELTS

Cách cải thiện điểm nghe trong IELTS – How to improve listening score in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm nghe trong IELTS

1. Hiểu định dạng của bài kiểm tra nghe IELTS: Trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS, điều quan trọng là phải hiểu định dạng của bài kiểm tra. Bài kiểm tra nghe IELTS bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các câu hỏi là sự pha trộn giữa nhiều lựa chọn, kết hợp và lấp đầy khoảng cách. Tổng thời gian cho bài kiểm tra là 30 phút.

2. Phát triển kỹ năng nghe của bạn: Để cải thiện điểm số của bạn trong bài kiểm tra nghe IELTS, bạn cần phát triển kỹ năng nghe. Điều này bao gồm cải thiện khả năng của bạn để xác định các từ và cụm từ bằng tiếng Anh nói và hiểu các điểm chính của một cuộc trò chuyện. Để làm điều này, bạn có thể nghe radio tiếng Anh, xem các chương trình truyền hình tiếng Anh và nghe podcast.

3. Tìm hiểu các thành ngữ và cụm từ thông thường: Thành ngữ và cụm từ thường được sử dụng trong tiếng Anh nói và hiểu chúng có thể giúp bạn hiểu các cuộc trò chuyện dễ dàng hơn. Để tìm hiểu các thành ngữ và cụm từ thông thường, bạn có thể đọc sách, xem phim tiếng Anh và nghe các cuộc trò chuyện tiếng Anh.

4. Thực hành các bài kiểm tra nghe IELTS: Thực hành các bài kiểm tra nghe IELTS sẽ giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi xuất hiện trong bài kiểm tra. Bạn có thể tìm thấy một loạt các bài kiểm tra nghe IELTS trực tuyến và thực hành chúng thường xuyên.

5. Ghi chú trong quá trình kiểm tra: Ghi chú trong quá trình kiểm tra sẽ giúp bạn nhớ các chi tiết quan trọng và trả lời chính xác các câu hỏi. Khi nghe âm thanh, tập trung vào các điểm chính và ghi lại các từ hoặc cụm từ khóa.

6. Cải thiện vốn từ vựng của bạn: Có một từ vựng tốt là điều cần thiết cho bài kiểm tra nghe IELTS. Để cải thiện vốn từ vựng của bạn, bạn có thể đọc sách, báo và tạp chí. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như flashcards và trò chơi bộ nhớ để giúp bạn học các từ mới.

7. Quản lý thời gian của bạn: Quản lý thời gian là một phần quan trọng của bài kiểm tra nghe IELTS. Điều quan trọng là phải trả lời các câu hỏi trong thời gian quy định. Để làm điều này, bạn cần chú ý đến thời gian còn lại và trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng.

8. Kiểm tra câu trả lời của bạn: Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra, điều quan trọng là kiểm tra câu trả lời của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm và sửa chữa trước khi gửi bài kiểm tra.

Theo dõi những lời khuyên này sẽ giúp bạn cải thiện điểm số của bạn trong bài kiểm tra nghe IELTS. Điều quan trọng cần nhớ là thực hành làm cho hoàn hảo, vì vậy hãy đảm bảo thực hành thường xuyên để có được kết quả tốt nhất.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve listening score in IELTS

1. Understand the Format of the IELTS Listening Test: Before you start preparing for the IELTS Listening Test, it is important to understand the format of the test. The IELTS Listening Test consists of four parts, each with 10 questions. The questions are a mix of multiple choice, matching, and gap fill. The total time for the test is 30 minutes.

2. Develop Your Listening Skills: To improve your score in the IELTS Listening Test, you need to develop your listening skills. This includes improving your ability to identify words and phrases in spoken English and understanding the main points of a conversation. To do this, you can listen to English radio, watch English TV shows, and listen to podcasts.

3. Learn Common Idioms and Phrases: Idioms and phrases are commonly used in spoken English, and understanding them can help you understand conversations more easily. To learn common idioms and phrases, you can read books, watch English movies, and listen to English conversations.

4. Practice IELTS Listening Tests: Practicing IELTS Listening Tests will help you become familiar with the format of the test and the types of questions that appear in the test. You can find a variety of IELTS Listening Tests online and practice them regularly.

5. Take Notes During the Test: Taking notes during the test will help you remember important details and answer the questions correctly. When listening to the audio, focus on the main points and jot down key words or phrases.

6. Improve Your Vocabulary: Having a good vocabulary is essential for the IELTS Listening Test. To improve your vocabulary, you can read books, newspapers, and magazines. You can also use online tools such as flashcards and memory games to help you learn new words.

7. Manage Your Time: Time management is an important part of the IELTS Listening Test. It is important to answer the questions in the allotted time. To do this, you need to pay attention to the time remaining and answer the questions quickly.

8. Check Your Answers: Once you have finished the test, it is important to check your answers. This will help you identify any mistakes and make corrections before submitting the test.

Following these tips will help you improve your score in the IELTS Listening Test. It is important to remember that practice makes perfect, so make sure to practice regularly to get the best results.

Tags: , Cách học nghe IELTS hiệu quả, Hướng dẫn nghe IELTS, Cách làm bài nghe IELTS, Khóa học nghe IELTS, Cách luyện nghe IELTS, Cách nâng cao điểm nghe IELTS, Tài liệu nghe IELTS, Bí quyết làm bài nghe IELTS

Hashtag: #IELTSListeningImprovement

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider