145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện IELTS Tại Nhà – Self -practice IELTS at home

Home - IELTS - Luyện IELTS Tại Nhà – Self -practice IELTS at home

Luyện IELTS Tại Nhà – Self -practice IELTS at home

Luyện IELTS Tại Nhà – Hướng dẫn tự luyện IELTS tại nhà bằng các bài tập thực hành, tài liệu học tập, các bài thi mẫu, tài liệu ôn tập, và nhiều hơn nữa.

(English below)

Luyện IELTS Tại Nhà

Tự thực hiện các ielts ở nhà

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh cần thiết để học tại nhiều trường đại học nói tiếng Anh. IELTS cũng ngày càng được yêu cầu cho mục đích làm việc và nhập cư ở nhiều quốc gia. Bài kiểm tra có bốn phần-lắng nghe, đọc, viết và nói-và mỗi phần được xếp loại theo thang điểm 0-9. Điểm 7 được coi là tốt của người Viking và điểm 8 hoặc 9 được coi là xuất sắc.

IELTS có thể là một bài kiểm tra khó khăn, nhưng có nhiều cách để chuẩn bị cho nó. Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị là luyện tập tại nhà. Dưới đây là một số lời khuyên cho các ielts tự thực hành tại nhà:

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có một định dạng và tiêu điểm khác nhau. Ví dụ, phần nghe có một cuộc trò chuyện hoặc bài giảng theo sau là các câu hỏi, trong khi phần đọc có ba đoạn tiếp theo là các câu hỏi. Điều quan trọng là phải làm quen với định dạng của từng phần để bạn biết những gì mong đợi trong ngày kiểm tra.

2. Thực hành các câu hỏi

Có nhiều trang web và sách cung cấp các câu hỏi thực hành cho IELTS. Làm càng nhiều càng tốt để cảm nhận các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Ngoài ra còn có các bài kiểm tra thực hành đầy đủ có sẵn trực tuyến và in. Thực hiện một bài kiểm tra thực hành trong các điều kiện thời gian sẽ giúp bạn mô phỏng trải nghiệm làm bài kiểm tra và xác định các lĩnh vực bạn cần cải thiện.

3. Thời gian của chính mình

Mỗi phần của bài kiểm tra IELTS có giới hạn thời gian, vì vậy điều quan trọng là có thể quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả. Thời gian bản thân bạn khi bạn thực hành các câu hỏi và bài kiểm tra thực hành để bạn có thể cảm nhận được bao lâu để bạn hoàn thành mỗi phần. Điều này sẽ giúp bạn tăng tốc bản thân trong ngày kiểm tra.

4. Tập trung vào điểm yếu của bạn

Một khi bạn đã thực hiện một số câu hỏi và bài kiểm tra thực hành, bạn có thể sẽ có một ý tưởng tốt về lĩnh vực bạn cần làm việc. Tập trung học tập của bạn vào các lĩnh vực này để bạn có thể cải thiện điểm số của mình. Ví dụ, nếu bạn thấy phần đọc khó khăn, hãy dành nhiều thời gian hơn để đọc các đoạn thực hành và làm câu hỏi.

5. Nhận trợ giúp từ một gia sư

Nếu bạn đang đấu tranh để tự cải thiện điểm số của mình, hãy xem xét nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể cung cấp cho bạn phản hồi cá nhân về điểm mạnh và điểm yếu của bạn và giúp bạn phát triển một kế hoạch học tập.

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng với một số thực hành, bạn có thể cải thiện điểm số của mình. Sử dụng những lời khuyên này để tự thực hành IELTS tại nhà và bạn sẽ trên đường để thành công.

 

Tags: IELTS

 


Self -practice IELTS at home

Self-practice IELTS at home

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test of English proficiency that is required for study at many English-speaking universities. IELTS is also increasingly required for work and immigration purposes in many countries. The test has four sections – listening, reading, writing, and speaking – and each section is graded on a scale of 0-9. A score of 7 is considered “good” and a score of 8 or 9 is considered “excellent.”

IELTS can be a daunting test, but there are many ways to prepare for it. One of the best ways to prepare is to practice at home. Here are some tips for self-practice IELTS at home:

1. Get familiar with the test format

The IELTS test is divided into four sections – listening, reading, writing, and speaking. Each section has a different format and focus. For example, the listening section features a conversation or lecture followed by questions, while the reading section features three passages followed by questions. It is important to familiarize yourself with the format of each section so that you know what to expect on test day.

2. Do practice questions

There are many websites and books that offer practice questions for IELTS. Do as many as you can to get a feel for the types of questions that will be asked. There are also full-length practice tests available online and in print. Taking a practice test under timed conditions will help you to simulate the test-taking experience and identify areas where you need to improve.

3. Time yourself

Each section of the IELTS test has a time limit, so it is important to be able to manage your time effectively. Time yourself as you do practice questions and practice tests so that you can get a feel for how long you have to complete each section. This will help you to pace yourself on test day.

4. Focus on your weaknesses

Once you have done some practice questions and tests, you will likely have a good idea of which areas you need to work on. Focus your studying on these areas so that you can improve your score. For example, if you find the reading section difficult, spend more time reading practice passages and doing questions.

5. Get help from a tutor

If you are struggling to improve your score on your own, consider getting help from a tutor. A tutor can give you personalized feedback on your strengths and weaknesses and help you to develop a study plan.

IELTS is a challenging test, but with some practice, you can improve your score. Use these tips to self-practice IELTS at home and you will be on your way to success.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider