145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm nghe IELTS lên 9 – How to improve IELTS listening score to 9

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm nghe IELTS lên 9 – How to improve IELTS listening score to 9

Cách cải thiện điểm nghe IELTS lên 9 – How to improve IELTS listening score to 9

Cách cải thiện điểm nghe IELTS lên 9 – How to improve IELTS listening score to 9 Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm nghe IELTS lên 9

1. Hiểu định dạng kiểm tra nghe IELTS: Bài kiểm tra nghe IELTS bao gồm bốn phần với tổng số 40 câu hỏi và kéo dài trong 30 phút. Mỗi phần có một loại câu hỏi khác nhau và yêu cầu bạn sử dụng các chiến lược khác nhau. Làm quen với các loại câu hỏi khác nhau và các chiến lược cần thiết để trả lời chúng.

2. Thực hành, thực hành, thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện điểm nghe IELTS của bạn là thực hành, thực hành và thực hành thêm một số. Nghe radio tiếng Anh, podcast, và xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình. Hãy chắc chắn rằng bạn đang nghe những người nói tiếng Anh bản địa để bạn có thể quen với cách nói tiếng Anh.

3. Hiểu các từ khóa: Khi bạn đang nghe một đoạn văn, bạn sẽ nghe thấy một số từ khóa hoặc cụm từ sẽ cung cấp cho bạn manh mối về những gì người nói đang nói. Hãy chắc chắn rằng bạn đang tập trung vào những từ này và sử dụng chúng để trả lời các câu hỏi.

4. Ghi chú: Ghi chú trong khi bạn đang nghe là một chiến lược quan trọng để giúp bạn trả lời chính xác các câu hỏi. Hãy chắc chắn rằng bạn đang viết ra các từ và cụm từ khóa mà bạn nghe cũng như bất kỳ thông tin quan trọng nào khác.

5. Đọc các câu hỏi đầu tiên: Trước khi bạn nghe đoạn văn, hãy đọc các câu hỏi và cố gắng dự đoán câu trả lời sẽ là gì. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào thông tin phù hợp trong khi bạn đang nghe.

6. Biết giới hạn thời gian của bạn: Hãy chắc chắn rằng bạn nhận thức được giới hạn thời gian cho từng phần. Bạn sẽ cần trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác để có được điểm số tốt nhất có thể.

7. Học hỏi từ những sai lầm của bạn: Sau khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, hãy quay lại và xem xét các câu hỏi bạn đã sai. Tìm hiểu lý do tại sao bạn hiểu sai và những chiến lược bạn có thể đã sử dụng để làm cho chúng đúng.

8. Thực hiện một bài kiểm tra giả: Thực hiện bài kiểm tra giả là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS thực sự. Hãy chắc chắn rằng bạn đang tự thời gian và làm theo tất cả các hướng dẫn để bạn có thể có được trải nghiệm thực tế.

9. Nhận phản hồi: Yêu cầu một giáo viên hoặc người bản ngữ lắng nghe bạn trong khi bạn đang thực hành và cung cấp cho bạn phản hồi. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần cải thiện.

10. Ngủ đủ: Hãy chắc chắn rằng bạn được nghỉ ngơi trước khi thực hiện bài kiểm tra nghe IELTS. Bạn sẽ cần phải cảnh giác và tập trung để có được điểm số tốt nhất có thể.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS listening score to 9

1. Understand the IELTS Listening Test Format: The IELTS Listening Test comprises of four sections with a total of 40 questions and lasts for 30 minutes. Each section has a different type of question and requires you to use different strategies. Familiarize yourself with the different types of questions and the strategies needed to answer them.

2. Practice, Practice, Practice: The best way to improve your IELTS Listening score is to practice, practice and practice some more. Listen to English radio, podcasts, and watch English movies and TV shows. Make sure you are listening to native English speakers so you can get used to the way English is spoken.

3. Understand the Keywords: When you are listening to a passage, you will hear certain key words or phrases that will give you clues as to what the speaker is saying. Make sure you are focusing on these words and using them to answer the questions.

4. Take Notes: Taking notes while you are listening is an important strategy to help you answer the questions correctly. Make sure you are writing down the key words and phrases that you hear as well as any other important information.

5. Read the Questions First: Before you listen to the passage, read the questions and try to anticipate what the answers will be. This will help you to focus on the right information while you are listening.

6. Know Your Time Limits: Make sure you are aware of the time limits for each section. You will need to answer the questions quickly and accurately in order to get the best score possible.

7. Learn from Your Mistakes: After you have completed the test, go back and look at the questions you got wrong. Figure out why you got them wrong and what strategies you could have used to get them right.

8. Take a Mock Test: Taking a mock test is a great way to prepare for the real IELTS Listening Test. Make sure you are timing yourself and following all the instructions so you can get a realistic experience.

9. Get Feedback: Ask a teacher or a native speaker to listen to you while you are practicing and give you feedback. This will help you to identify any areas that you need to improve on.

10. Get Enough Sleep: Make sure you are well rested before taking the IELTS Listening Test. You will need to be alert and focused in order to get the best score possible.

Tags: , IELTS, Nghe, CáchCảiThiện, ĐiểmNghe, TiếngAnh, IELTS9

Hashtag: #HướngDẫnCảiThiệnĐiểmNgheIELTSLên9

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider