145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking: Câu hỏi về gia đình – Speaking Family IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking: Câu hỏi về gia đình – Speaking Family IELTS

IELTS Speaking: Câu hỏi về gia đình – Speaking Family IELTS

IELTS Speaking: Câu hỏi về gia đình – Học cách trả lời câu hỏi về gia đình trong IELTS Speaking để đạt điểm cao hơn.

(English below)

IELTS Speaking: Câu hỏi về gia đình

Nói về gia đình thường được coi là một chủ đề cấm kỵ, nhưng nó không nên. Gia đình của chúng tôi là một phần rất lớn trong cuộc sống của chúng tôi và họ đóng một vai trò lớn trong việc định hình chúng tôi là ai. Điều quan trọng là nói về họ, đặc biệt là trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn nói về gia đình trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS:

1. Nói về gia đình trực tiếp của bạn trước.

Điều này bao gồm cha mẹ, anh chị em của bạn và bất kỳ người thân gần gũi nào khác. Bạn có thể nói về mối quan hệ của bạn với họ, tần suất bạn nhìn thấy chúng và bất kỳ ký ức đặc biệt nào bạn có.

2. Sau đó, bạn có thể nói về đại gia đình của bạn.

Điều này bao gồm ông bà, dì, chú và anh em họ của bạn. Bạn có thể nói về những gì họ thích, tần suất bạn nhìn thấy chúng và bất kỳ truyền thống nào bạn có với họ.

3. Đừng quên nói về vật nuôi của bạn!

Thú cưng cũng là một phần của gia đình! Nói về loại vật nuôi bạn có, cách bạn chăm sóc chúng và chúng như thế nào.

4. Cuối cùng, bạn có thể nói về bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình bạn có.

Điều này có thể bao gồm các thành viên gia đình được nhận nuôi, thành viên gia đình kế hoặc bất kỳ người thân nào khác mà bạn có. Bạn có thể nói về cách họ phù hợp với gia đình của bạn và mối quan hệ của bạn như thế nào với họ.

Nói về gia đình của bạn có thể là một cách tuyệt vời để cho người kiểm tra từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng nói của bạn. Đó cũng là một cách tuyệt vời để tạo kết nối cá nhân với giám khảo. Vì vậy, đừng ngại nói về gia đình của bạn trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS!

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking Family IELTS

Speaking about family is often considered a taboo topic, but it shouldn’t be. Our families are a huge part of our lives and they play a big role in shaping who we are. It’s important to talk about them, especially in the IELTS Speaking test.

Here are some tips to help you talk about your family in the IELTS Speaking test:

1. Talk about your immediate family first.

This includes your parents, siblings, and any other close relatives. You can talk about your relationship with them, how often you see them, and any special memories you have.

2. Then, you can talk about your extended family.

This includes your grandparents, aunts, uncles, and cousins. You can talk about what they’re like, how often you see them, and any traditions you have with them.

3. Don’t forget to talk about your pets!

Pets are part of the family too! Talk about what kind of pets you have, how you take care of them, and what they’re like.

4. Finally, you can talk about any other family members you have.

This could include adopted family members, step-family members, or any other relatives you have. You can talk about how they fit into your family and what your relationship is like with them.

Talking about your family can be a great way to show the examiner your vocabulary, grammar, and speaking skills. It’s also a great way to make a personal connection with the examiner. So, don’t be afraid to talk about your family in the IELTS Speaking test!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider