145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Văn Mẫu IELTS – Các kỹ năng làm bài thi IELTS của bạn – IELTS

Home - IELTS - Văn Mẫu IELTS – Các kỹ năng làm bài thi IELTS của bạn – IELTS

Văn Mẫu IELTS – Các kỹ năng làm bài thi IELTS của bạn – IELTS

Văn Mẫu IELTS – Các kỹ năng làm bài thi IELTS của bạn – Tải xuống các văn mẫu IELTS miễn phí để học các kỹ năng làm bài thi IELTS của bạn và cải thiện điểm thi của bạn.

(English below)

Văn Mẫu IELTS – Các kỹ năng làm bài thi IELTS của bạn

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Đại học Cambridge Địa phương Syndicate, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

IELTS được công nhận rộng rãi bởi các tổ chức, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận IELTS, bao gồm các trường đại học, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm, khoảng 2,9 triệu bài kiểm tra được thực hiện tại hơn 140 quốc gia.

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để phản ánh việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thực tế.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra có bốn phần-nghe (30 phút), đọc (60 phút), viết (60 phút) và nói (11-14 phút).

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh và được chấp nhận rộng rãi như là bằng chứng về khả năng tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thử nghiệm:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra có bốn phần-nghe (30 phút), đọc (60 phút), viết (60 phút) và nói (11-14 phút).

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

IELTS được cùng quản lý bởi Đại học Cambridge Địa phương Syndicate, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

 

Tags: IELTS

 


IELTS

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, the British Council and IDP Education Australia.

IELTS is widely recognised by institutions, employers and governments around the world. Over 10,000 organisations worldwide accept IELTS, including universities, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Each year, around 2.9 million tests are taken in over 140 countries.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking. The test is designed to reflect real-life uses of the English language.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programmes.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The test has four sections – Listening (30 minutes), Reading (60 minutes), Writing (60 minutes) and Speaking (11-14 minutes).

IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. Scores are reported in whole and half bands.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency and is widely accepted as evidence of English language ability by universities, employers and governments around the world.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programmes.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The test has four sections – Listening (30 minutes), Reading (60 minutes), Writing (60 minutes) and Speaking (11-14 minutes).

IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. Scores are reported in whole and half bands.

IELTS is jointly managed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, the British Council and IDP Education Australia.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider