145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Health Vocabulary – Health topic vocabulary

Home - IELTS - IELTS Health Vocabulary – Health topic vocabulary

IELTS Health Vocabulary – Health topic vocabulary

IELTS Health Vocabulary – Từ vựng y tế trong bài thi IELTS – Hãy tự học các từ vựng y tế để cải thiện kết quả thi IELTS của bạn!

(English below)

IELTS Health Vocabulary

Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn thể chất, tinh thần và xã hội, và không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của bệnh tật hoặc bệnh tật.

Sức khỏe tốt là điều kiện tiên quyết cho sự hưng thịnh và phúc lợi của con người. Đó là một quyền cơ bản của con người, cần thiết cho việc thực thi các quyền con người khác. Sức khỏe tốt cũng là một động lực của tiến bộ kinh tế, góp phần vào năng suất và vốn nhân lực.

Không có định nghĩa duy nhất về sức khỏe tốt, vì nó khác nhau từ người này sang người khác. Tuy nhiên, có một số chỉ số chính được chấp nhận toàn cầu như là điểm đánh dấu của sức khỏe tốt. Chúng bao gồm cân nặng lành mạnh, không hút thuốc, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, tiêu thụ rượu vừa phải, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Duy trì sức khỏe tốt đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, có tính đến tất cả các yếu tố khác nhau góp phần vào sức khỏe tổng thể của chúng ta. Điều này bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và sức khỏe xã hội của chúng tôi.

Sức khỏe thể chất rõ ràng là quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng tôi. Đó là thước đo thể lực của chúng tôi và bao gồm các yếu tố như trọng lượng, thành phần cơ thể và sức khỏe tim mạch của chúng tôi.

Sức khỏe tâm thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Đó là một thước đo của sức khỏe cảm xúc và tâm lý của chúng ta. Nó bao gồm các yếu tố như tâm trạng, mức độ lo lắng và khả năng đối phó với căng thẳng.

Sức khỏe xã hội là một thước đo chức năng xã hội của chúng ta và bao gồm các yếu tố như kết nối xã hội của chúng ta, mức độ hỗ trợ xã hội và ý thức thuộc về.

Có một số điều chúng ta có thể làm để thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi của chúng ta. Chúng bao gồm ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng.

Ngoài ra còn có một số điều chúng ta có thể làm để ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường sức khỏe tốt. Chúng bao gồm tiêm chủng, phát hiện sớm và điều trị bệnh tật, và duy trì lối sống lành mạnh.

Sức khỏe là một vấn đề phức tạp và không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả để thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi tốt. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện một cách tiếp cận toàn diện và đưa ra lựa chọn lối sống lành mạnh, tất cả chúng ta có thể tối đa hóa cơ hội của chúng ta về một cuộc sống lâu dài và lành mạnh.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Health topic vocabulary

Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.

Good health is a precondition for human flourishing and wellbeing. It is a fundamental human right, essential for the exercise of other human rights. Good health is also a driver of economic progress, contributing to productivity and human capital.

There is no single definition of good health, as it differs from person to person. However, there are some key indicators that are universally accepted as markers of good health. These include a healthy weight, non-smoking, eating a healthy diet, moderate alcohol consumption, regular exercise, and getting enough sleep.

Maintaining good health requires a holistic approach, taking into account all the different factors that contribute to our overall wellbeing. This includes our physical health, mental health, and social wellbeing.

Physical health is obviously important for our overall wellbeing. It is a measure of our fitness and includes factors such as our weight, body composition, and cardiovascular health.

Mental health is just as important as physical health. It is a measure of our emotional and psychological wellbeing. It includes factors such as our mood, anxiety levels, and ability to cope with stress.

Social wellbeing is a measure of our social functioning and includes factors such as our social connections, level of social support, and sense of belonging.

There are a number of things we can do to promote our health and wellbeing. These include eating a healthy diet, exercising regularly, getting enough sleep, and managing stress.

There are also a number of things we can do to prevent illness and promote good health. These include vaccination, early detection and treatment of illness, and maintaining a healthy lifestyle.

Health is a complex issue and there is no one-size-fits-all approach to promoting good health and wellbeing. However, by taking a holistic approach and making healthy lifestyle choices, we can all maximise our chances of a long and healthy life.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider