145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ Vựng IELTS – Học các từ vựng quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi IELTS – Vocabulary by IELTS topic

Home - IELTS - Từ Vựng IELTS – Học các từ vựng quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi IELTS – Vocabulary by IELTS topic

Từ Vựng IELTS – Học các từ vựng quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi IELTS – Vocabulary by IELTS topic

Từ Vựng IELTS – Học các từ vựng quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi IELTS – Học các từ vựng quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi IELTS với những bài học được thiết kế để giúp bạn nắm bắt nội dung của kỳ thi nhanh chóng và hiệu quả.

(English below)

Từ Vựng IELTS – Học các từ vựng quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi IELTS

Từ vựng IELTS

Từ vựng của IELTS là một trong những điều quan trọng nhất để tập trung vào khi chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Bạn không chỉ cần có khả năng hiểu các câu hỏi và bảng phản hồi nhiệm vụ, mà bạn còn cần phải có một loạt các từ vựng để có thể ghi điểm tốt.

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện vốn từ vựng IELTS của bạn là đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn gặp phải những từ mới và tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Đó cũng là một ý tưởng tốt để giữ một cuốn sổ tay với bạn để bạn có thể viết ra bất kỳ từ mới nào bạn gặp.

Một cách tuyệt vời khác để cải thiện vốn từ vựng IELTS của bạn là nghe các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nghe cách người bản ngữ sử dụng một số từ và cụm từ nhất định. Cố gắng lắng nghe càng nhiều điểm nhấn khác nhau càng tốt để bạn có thể quen với việc nghe những cách nói khác nhau.

Từ vựng IELTS có thể được chia thành một số loại khác nhau. Bao gồm các:

Từ học thuật: Đây là những từ mà bạn sẽ cần sử dụng khi viết các bài tiểu luận và báo cáo cho trường đại học.

Từ chung: Đây là những từ mà bạn sẽ cần sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày.

COLLOCATION: Đây là những từ thường được sử dụng cùng nhau. Ví dụ, ‘thực hiện một nỗ lực, hoặc‘ tận dụng lợi thế của.

Động từ phrasal: Đây là những động từ được tạo thành từ một động từ và một hạt, chẳng hạn như ‘chăm sóc theo dõi hoặc‘ đưa lên với.

Thành ngữ: Đây là những biểu thức có ý nghĩa khác với nghĩa đen của các từ. Ví dụ, ‘để có rất nhiều trên một tấm tấm có nghĩa là có nhiều việc phải làm.

Điều quan trọng là phải học càng nhiều loại từ khác nhau càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện điểm số của bạn trong bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Vocabulary by IELTS topic

IELTS Vocabulary

IELTS vocabulary is one of the most important things to focus on when preparing for the IELTS test. Not only do you need to be able to understand the questions and the task response sheets, but you also need to have a wide range of vocabulary to be able to score well.

One of the best ways to improve your IELTS vocabulary is to read as much as possible. This will help you to encounter new words and learn their meanings. It is also a good idea to keep a notebook with you so that you can write down any new words that you come across.

Another great way to improve your IELTS vocabulary is to listen to English radio and television programmes. This will help you to hear how native speakers use certain words and phrases. Try to listen to as many different accents as possible so that you can get used to hearing different ways of speaking.

IELTS vocabulary can be divided into several different categories. These include:

Academic words: These are the words that you will need to use when writing essays and reports for university.

General words: These are the words that you will need to use in everyday conversation.

Collocations: These are words that are often used together. For example, ‘make an effort’ or ‘take advantage of’.

Phrasal verbs: These are verbs that are made up of a verb and a particle, such as ‘look after’ or ‘put up with’.

Idioms: These are expressions that have a meaning that is different from the literal meaning of the words. For example, ‘to have a lot on one’s plate’ means to have a lot of work to do.

It is important to learn as many of these different types of words as possible. This will help you to improve your score in the IELTS test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider