145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ Vựng IELTS General – Học Cách Sử Dụng Từ Vựng IELTS General Hiệu Quả – IELTS General vocabulary

Home - IELTS - Từ Vựng IELTS General – Học Cách Sử Dụng Từ Vựng IELTS General Hiệu Quả – IELTS General vocabulary

Từ Vựng IELTS General – Học Cách Sử Dụng Từ Vựng IELTS General Hiệu Quả – IELTS General vocabulary

Từ Vựng IELTS General – Học Cách Sử Dụng Từ Vựng IELTS General Hiệu Quả – Học cách sử dụng từ vựng IELTS General một cách hiệu quả với website chuyên nghiệp này. Từ vựng của bạn sẽ được nâng cao và điểm IELTS của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng!

(English below)

Từ Vựng IELTS General – Học Cách Sử Dụng Từ Vựng IELTS General Hiệu Quả

IELTS từ vựng chung

Trong bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS, bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để đáp lại một tình huống nhất định. Để có được điểm số tốt trong bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải có một loạt các từ vựng.

Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét một số từ và cụm từ quan trọng nhất mà bạn nên biết cho bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS.

1. Giới thiệu

Điều đầu tiên bạn cần làm trong thư của mình là giới thiệu bản thân. Dưới đây là một số cụm từ hữu ích mà bạn có thể sử dụng:

Tên tôi là…

Tôi là…

Tôi sống ở…

Tôi đang viết thư cho bạn đến…

Tôi đang viết để hỏi về…

Tôi đang viết đơn ứng tuyển vào vị trí…

Tôi viết thư này để khiếu nại về…

2. Cơ thể

Trong cơ thể của bức thư của bạn, bạn sẽ cần cung cấp thêm thông tin về tình huống mà bạn đang viết. Dưới đây là một số cụm từ hữu ích mà bạn có thể sử dụng:

Tôi muốn…

Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể…

Bạn có thể vui lòng…

Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể…

Tôi đang kèm theo…

Cảm ơn bạn đã dành thời gian.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

3. Kết luận

Trong kết luận của bức thư của bạn, bạn nên tóm tắt những gì bạn đã viết và nói những gì bạn muốn người nhận làm. Dưới đây là một số cụm từ hữu ích mà bạn có thể sử dụng:

Tóm lại là,…

Tôi muốn…

Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể…

Cảm ơn bạn đã dành thời gian.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS General vocabulary

IELTS General vocabulary

In the IELTS General Training test, you will be asked to write a letter in response to a given situation. In order to get a good score in the IELTS test, it is important to have a wide range of vocabulary.

In this section, we will look at some of the most important words and phrases that you should know for the IELTS General Training test.

1. Introduction

The first thing you need to do in your letter is to introduce yourself. Here are some useful phrases that you can use:

My name is…

I am…

I live in…

I am writing to you to…

I am writing to enquire about…

I am writing to apply for…

I am writing to complain about…

2. Body

In the body of your letter, you will need to provide more information about the situation that you are writing about. Here are some useful phrases that you can use:

I would like to…

I was wondering if you could…

Could you please…

I would appreciate it if you could…

I am enclosing…

Thank you for your time.

I look forward to hearing from you.

3. Conclusion

In the conclusion of your letter, you should summarise what you have written and say what you would like the recipient to do. Here are some useful phrases that you can use:

In conclusion,…

I would like to…

I would appreciate it if you could…

Thank you for your time.

I look forward to hearing from you.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider