145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Kết quả thi IELTS – Take IELTS test results

Home - IELTS - Kết quả thi IELTS – Take IELTS test results

Kết quả thi IELTS – Take IELTS test results

Kết quả thi IELTS – Lấy kết quả thi IELTS chính xác nhất với hướng dẫn của chúng tôi. Hãy cùng khám phá và trải nghiệm thành công của bạn trong kỳ thi IELTS!

(English below)

Kết quả thi IELTS

Lấy kết quả kiểm tra IELTS

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

Các bài kiểm tra của IELTS được thực hiện tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới. Phí kiểm tra là $ 330.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

Kết quả IELTS được công bố 13 ngày sau ngày kiểm tra. Các ứng viên có thể truy cập kết quả trực tuyến của họ hoặc thông qua trung tâm thử nghiệm địa phương của họ.

Kết quả kiểm tra của IELTS được sử dụng bởi nhiều tổ chức để xác định xem các ứng viên có sẵn sàng học tập hay làm việc trong môi trường nói tiếng Anh hay không.

Các tổ chức sử dụng kết quả IELTS bao gồm:

Các trường đại học và cao đẳng

Nhà tuyển dụng

Cơ quan chính phủ

Cơ quan chuyên môn

Kết quả của IELTS cũng được các cơ quan nhập cư sử dụng để đánh giá xem các ứng cử viên có đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh đối với thị thực hay không.

Kết quả IELTS có sẵn 13 ngày sau ngày kiểm tra. Các ứng viên có thể truy cập kết quả trực tuyến của họ hoặc thông qua trung tâm thử nghiệm địa phương của họ.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

Các bài kiểm tra của IELTS được thực hiện tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới. Phí kiểm tra là $ 330.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

Kết quả của IELTS được sử dụng bởi một loạt các tổ chức để xác định xem các ứng viên đã sẵn sàng cho nghiên cứu học tập hay làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh.

Các tổ chức sử dụng kết quả IELTS bao gồm:

Các trường đại học và cao đẳng

Nhà tuyển dụng

Cơ quan chính phủ

Cơ quan chuyên môn

Kết quả của IELTS cũng được các cơ quan nhập cư sử dụng để đánh giá xem các ứng cử viên có đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh đối với thị thực hay không.

 

Tags: IELTS

 


Take IELTS test results

Take IELTS test results

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognized by universities and employers in many countries, including the UK, the US, Canada, Australia and New Zealand.

IELTS tests are administered up to four times a month at over 500 locations around the world. The test fee is $330.

IELTS results are reported on a nine-band scale, with each band representing a certain level of English proficiency. The test results are valid for two years.

IELTS results are released 13 days after the test date. Candidates can access their results online or through their local test center.

IELTS test results are used by a variety of organizations to identify whether candidates are ready for academic study or work in an English-speaking environment.

Organizations that use IELTS results include:

Universities and colleges

Employers

Government agencies

Professional bodies

IELTS results are also used by immigration authorities to assess whether candidates meet the English language requirements for visas.

IELTS results are available 13 days after the test date. Candidates can access their results online or through their local test center.

IELTS test results are valid for two years.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognized by universities and employers in many countries, including the UK, the US, Canada, Australia and New Zealand.

IELTS tests are administered up to four times a month at over 500 locations around the world. The test fee is $330.

IELTS results are reported on a nine-band scale, with each band representing a certain level of English proficiency. The test results are valid for two years.

IELTS results are used by a variety of organizations to identify whether candidates are ready for academic study or work in an English-speaking environment.

Organizations that use IELTS results include:

Universities and colleges

Employers

Government agencies

Professional bodies

IELTS results are also used by immigration authorities to assess whether candidates meet the English language requirements for visas.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider